สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานครบรอบ 35 ปี การก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

วันนี้ (2 สิงหาคม 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สปข.4 นายสุริน รักษาแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ การจัดงานครบรอบ 35 ปี การก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นี้ 

โดยหารือปรับเปลี่ยนแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับคำสั่งของ ศบค. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)คะแนนโหวต :