สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 สนับสนุนอุปกรณ์ระบบสื่อสารการประชุมทางไกล ภารกิจการตรวจประเมิน PMQA ของจังหวัดพิษณุโลก

    

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 นางระพีพร  มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ส่งทีม NBT พิษณุโลก และ ส่วนเทคนิค สปข.4 สนับสนุนอุปกรณ์ระบบสื่อสารการประชุมทางไกล โดยการนำของ นายสุริน  รักษาแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ในภารกิจการตรวจประเมิน PMQA ของจังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อ.เมือง จ.พิษณุโลกคะแนนโหวต :