ยกเว้นกรอกใบ ตม.6 เริ่ม 15 เม.ย. – 15 ต.ค. 67

ครม. ไฟเขียวยกเว้นกรอกใบ ตม.6 เพิ่ม 12 ด่าน ทั้งทางบก - ทางน้ำ เริ่ม 15 เม.ย. – 15 ต.ค. 67

ที่ประชุม ครม. (9 เม.ย. 67) เห็นชอบยกเว้นการยื่นแบบ ตม. 6 ที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มเติมอีก 12 จุด ทั้งทางบก – ทางน้ำ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 15 ต.ค. 67 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ช่วงเดือนเม.ย. – ต.ค. 67 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง และลดความแออัดบริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar