แนวโน้มโควิดสายพันธุ์เดลต้าในประเทศไทย

แนวโน้มโควิดสายพันธุ์เดลต้าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดและจะทำให้เกิดการระบาดง่ายขึ้น การควบคุมก็จะยากขึ้น การที่จะลดการระบาดของโรคในขณะนี้สามารถทำได้โดยระเบียบวินัยที่เคร่งครัด ในการป้องกันตนเองอย่างที่ปฏิบัติกันมา ไม่ว่าจะใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ กำหนดระยะห่างต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ลดการเคลื่อนย้ายของแรงงานอย่างเด็ดขาด ให้วัคซีนให้มากที่สุดและเร็วที่สุดในการลดความรุนแรงของโรคและการแพร่กระจายให้ได้มากที่สุดคะแนนโหวต :