ประชุม ครม.

ที่ประชุม ครม.วันนี้น่าจับตา
โดยมีวาระน่าสนใจ อาทิ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท , พิจารณา ค่าตัดอ้อยสด 120 บาทต่อตัน ปีการผลิต 2565/2566 เพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (21 พ.ย.66) โดยมีวาระสำคัญที่พิจารณา อาทิ สำนักงบประมาณเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบวงเงินงบประมาณ 3 ล้าน 4 แสน 8 หมื่นล้านบาท ที่สำนักงบประมาณได้กลั่นกรองโครงการงบประมาณ คำของบประมาณปี 2567 รายกระทรวงและหน่วยงานแล้วมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในรายละเอียด

ขณะที่ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี 120 บาท/ตัน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 สำหรับปีการผลิต 2565/2566 ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้พิจารณาราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2565/2566 เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ เสนอ รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนกันยายนและเก้าเดือนแรกของปี 2566

กระทรวงแรงงานเสนอการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. ……
#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ครม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar