แจง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชี้แจง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด งวดเดือน กันยายน 2566 จำนวน 600 บาท โอนเข้าแล้ววันนี้ (18 ก.ย. 66) รวม 1,462 ล้านบาท จำนวน 2.3 ล้านคน โดยจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

หากเกินเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06 5731 3199 , 08 3431 3533 , 08 2037 9767 , 08 2091 7245 , 0 2651 6902 , 0 2651 6920 , 0 2651 6534 หรือติดต่อสอบถามได้ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด (พมจ.) / สายด่วน 1300

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #โอนแล้ว #เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด #กรมกิจการเด็กและเยาวชน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar