ศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม

“สุริยะ” สั่งคมนาคม ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมเปิด “ศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม” เตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงคมนาคม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสั่งเปิด “ศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม” ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการ สั่งการ รับแจ้งเหตุ ประสานข้อมูลการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมในขั้นตอนการป้องกัน ทั้งก่อนเกิดภัย การเผชิญเหตุขณะเกิดภัย และขั้นการฟื้นฟูหลังเกิดภัย นำไปสู่การบรรเทา แก้ไข หรือคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่โดยเร็ว

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมายังกระทรวงคมนาคมก่อนนำเสนอไป รมว.คมนาคม ต่อไป

ประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย สามารถขอรับการช่วยเหลือจากกระทรวงคมนาคมได้ที่ สายด่วน 1356 สายด่วนทางหลวง 1586 สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย 1690 และสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199
#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #น้ำท่วม #คมนาคม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar