ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่ง ตั้ง “กิตติรัตน์ ณ ระนอง” เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรวม 9 คน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่234/2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 9 คน โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นประธานที่ปรึกษา
พร้อมคณะที่ปรึกษานายกฯ คือ
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
นายพิชัย ชุณหวชิร
นายศุภนิจ จัยวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์
นายพิชิต ชื่นบาน
นายชลธิศ สุรัสวดี
นายชัย วัชรงค์
นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

โดยให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #นายก #ที่ปรึกษา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar