สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 15 ก.ย. 66 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ   จ.อำนาจเจริญ (187) จ.ตราด (152) จ.เพชรบูรณ์ (133) จ.พังงา (107) จ.กาญจนบุรี (44) และ กรุงเทพมหานคร (39)
+ ปริมาตรแหล่งน้ำทุกขนาด 47,298 ล้าน ลบ.ม. (57%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 42,337 ล้าน ลบ.ม. (59%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียงแนวกระสอบทราย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ โดยได้ดำเนินการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
• บริเวณใต้สะพานพระราม 9 เขตธนบุรี
• บริเวณโกดังกรุงไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ
• บริเวณคอนโดศุภาลัย ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี
• บริเวณซอยข้าง ปตร.โรงแก้ว เขตราษฏร์บูรณะ
• บริเวณปตร.แจงร้อน เขตราษฏร์บูรณะ
+ พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วง 1-3 วัน บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา น่าน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี และ ตราด ภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี
+ กอนช. ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
• การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีนครั้งที่ 3/2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. ค่าเป้าหมายตามร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ.2566-2570) และแนวทางการพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. การให้คะแนนโครงการสำคัญ จำนวน 4 โครงการ
3. (ร่าง) แผนขับเคสื่อนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และค่าเป้าหมายของแผนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
4. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำตามที่ กนช. กำหนด
5. รับทราบมาตรกรรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอสนีโญ ตามที่ กอนช. เห็นชอบ
6. แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขา
• การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ ครั้งที่ 3/2566 โดยที่ประชุมได้รับทราบ 1. แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิทินการต้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม 3. (ร่าง) มาตรกรฤดูฝน 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา
1. การปรับปรุงเป้าหมายโครงการสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566-2570
2. (ร่าง) แผนขับเคลื่อนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
3. โครงการศึกษาปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar