หวนแจก “แท็บเล็ต”“ครู-นักเรียน”ทั่วประเทศ

“พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ” ประกาศ หวนแจก “แท็บเล็ต”“ครู-นักเรียน”ทั่วประเทศ

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โดยพล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายว่า มีนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น(โยกย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง) แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดหาอุปกรณ์สอนและสวัสดิการ( 1ครู 1แทบเล็ต )
นอกจากนี้ยังมีนโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา(หนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเล็ต) หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ

ระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับใบประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาในระบบประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ
#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#การศึกษา #นโยบายการศึกษา #แจกแท็บเล็ต


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar