ห่วงไฟป่า-PM 2.5

'พัชรวาท' มอบนโยบาย ทส. ให้ยึดหลัก 'ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย' ห่วงไฟป่า-PM 2.5 เหตุใกล้เข้าหน้าหนาว

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกล่าวว่า หลักการทำงานที่ต้องการให้ทุกคนยึดถือในการปฏิบัติงาน คือ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย

สำหรับภารกิจแรกที่ตั้งใจจะทำ เนื่องจากใกล้จะฤดูหนาว ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องของไฟป่า PM 2.5 อยากให้หน่วยงานช่วยกันเร่งรัดดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับมือให้พร้อม ให้ช่วยกันคิด แนะนำ แสดงความคิดเห็นในส่วนที่จะทำให้กระทรวงฯ พัฒนาดียิ่งขึ้น

ส่วนนโยบายด้านอื่น ๆ เช่น การรับมือและมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง มาตรการรับมือเอลนีลโญ กระทรวงฯ ได้มีการเตรียมมาตรการการดำเนินงานไว้แล้ว กรณีของพ.ร.บ.อากาศสะอาด ทางกรมควบคุมมลพิษได้มีการเตรียมการเพื่อนำเสนอครม.ให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอเข้าสภาฯ แล้ว แนวทางการดำเนินการจัดที่ดินทำกินชุมชน ทาง คทช. ก็ได้ดำเนินการอยู่ ส่วนด้านแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินกลุ่มชาติพันธุ์ มีข้อกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งทางกระทรวงฯ มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้ว

พร้อมเน้นย้ำการทำงาน ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
#ข่าวจริงประเทศไทย #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ไฟป่า #PM25


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar