สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 26 พ.ค. 66 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.น่าน (76) จ.มหาสารคาม (64) จ.ตราด (59) จ.นครศรีธรรมราช (41) จ.ชัยนาท (36) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (32)
+ ปริมาตรแหล่งน้ำทุกขนาด 43,592 ล้าน ลบ.ม. (53%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,147 ล้าน ลบ.ม. (55%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี ยกเว้นแม่น้ำบางปะกง ค่าความเค็มสูงเกินมาตรฐาน และแม่น้ำท่าจีนค่าออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐาน
+ กองทัพบก จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ประชาชน ในพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณประตูระบายน้ำ  
โยน Em ball และเทน้ำหมักชีวภาพ เพื่อป้องกันปัญหาจากขยะอุดตันประตูระบายน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพน้ำในลำคลองให้สะอาดยิ่งขึ้น และปลูกจิตใต้สำนึกให้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ณ สถานีสูบน้ำลำราง วัดกลาง เขตบางกะปิ กทม.
+ กอนช. ประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำนองไม่สามารถระบายได้ทัน ในช่วงวันที่ 27 พ.ค.–1 มิ.ย. 66 ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ (อ.หล่มเก่า) จ.เพชรบุรี (อ.ท่ายาง บ้านลาด และเมืองเพชรบุรี) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน และปราณบุรี) จ.สุรินทร์ (อ.เมืองสุรินทร์) จ.บุรีรัมย์ (อ.เมืองบุรีรัมย์) จ.อุบลราชธานี (อ.เมืองอุบลราชธานี และพิบูลมังสาหาร) จ.ชลบุรี (อ.เมืองชลบุรี) จ.ระยอง (อ.เมืองระยอง และแกลง) จ.จันทบุรี (อ.เมืองจันทบุรี) จ.ตราด (อ.เมืองตราด และเขาสมิง) จ.ชุมพร (อ.พะโต๊ะ) จ.ระนอง (อ.กะเปอร์ เมืองระนอง และสุขสำราญ) จ.พังงา (อ.กะปง คุระบุรี ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า และท้ายเหมือง) จ.ภูเก็ต (อ.กะทู้ ถลาง และเมืองภูเก็ต) จ.กระบี่ (อ.เกาะลันตา คลองท่อม เมืองกระบี่ เหนือคลอง และอ่าวลึก) จ.ตรัง (อ.เมืองตรัง กันตัง และปะเหลียน) และ จ.สตูล (อ.ทุ่งหว้า)
+ กรมเจ้าท่า ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายใต้การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ในการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน โดยรับผิดชอบดำเนินการในแม่น้ำสายหลักท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และท้ายเขื่อนพระราม 6 จ.สระบุรี ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 160 กม. แม่น้ำป่าสัก ระยะทาง 50 กม. แม่น้ำน้อย ระยะทาง 42 กม. แม่น้ำลพบุรี ระยะทาง 67 กม. และเหนือเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสะแกกรัง ระยะทาง 20 กม.แม่น้ำท่าจีนสายเก่า ระยะทาง 10 กม. และคลองสาขารวมระยะประมาณ 400 กม. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณในการกำจัดผักตบชวาจำนวน 658,000 ตัน ปัจจุบันได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแบบสายพานลำเลียง จำนวน 8 ลำ และชุดรถแบ็คโฮ 1 ชุด คิดเป็นผลงานสะสม ณ 22 พ.ค. 66 รวม 421,262 ตัน คิดเป็นร้อยละ 64.02 เร็วกว่าแผนร้อยละ 7.08 และคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงานได้ภายในเดือน ก.ย. 66


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar