สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 25 พ.ค. 66 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.น่าน (196) จ.จันทบุรี (98) จ.บึงกาฬ (92) จ.นครปฐม (37) จ.พังงา (32) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (30)
+ ปริมาตรแหล่งน้ำทุกขนาด 43,707 ล้าน ลบ.ม. (53%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,253 ล้าน ลบ.ม. (55%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี ยกเว้นแม่น้ำบางปะกง ค่าความเค็มสูงเกินมาตรฐาน และแม่น้ำท่าจีนค่าออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐาน
+     กรมชลประทาน ปรับ 12 มาตรการรับฤดูฝน สู่ 6 แนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน ประกอบด้วย 1.กักเก็บเต็มประสิทธิภาพ 2.คาดการณ์พื้นที่เสี่ยง 3.หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง 4.ระบบชลประทานเร่งระบาย  5.เตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร และ 6.แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์  พร้อมจัดสรรเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำประจำอยู่ทั่วประเทศรวม 5,382 หน่วย
+ กอนช. ประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำนองไม่สามารถระบายได้ทัน ในช่วงวันที่ 27 พ.ค.–1 มิ.ย. 66 ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ (อ.หล่มเก่า) จ.เพชรบุรี (อ.ท่ายาง บ้านลาด และเมืองเพชรบุรี) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน และปราณบุรี) จ.สุรินทร์ (อ.เมืองสุรินทร์) จ.บุรีรัมย์ (อ.เมืองบุรีรัมย์) จ.อุบลราชธานี (อ.เมืองอุบลราชธานี และพิบูลมังสาหาร) จ.ชลบุรี (อ.เมืองชลบุรี) จ.ระยอง (อ.เมืองระยอง และแกลง) จ.จันทบุรี (อ.เมืองจันทบุรี) จ.ตราด (อ.เมืองตราด และเขาสมิง) จ.ชุมพร (อ.พะโต๊ะ) จ.ระนอง (อ.กะเปอร์ เมืองระนอง และสุขสำราญ) จ.พังงา (อ.กะปง คุระบุรี ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า และท้ายเหมือง) จ.ภูเก็ต (อ.กะทู้ ถลาง และเมืองภูเก็ต) จ.กระบี่ (อ.เกาะลันตา คลองท่อม เมืองกระบี่ เหนือคลอง และอ่าวลึก) จ.ตรัง (อ.เมืองตรัง กันตัง และปะเหลียน) และ จ.สตูล (อ.ทุ่งหว้า)
+ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฝ่ายไทย ร่วมกับประธานคณะกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฝ่ายฮังการี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในพื้นที่เมืองโซลโนก (Szolnok) และทะเลสาบทิสซา (Lake Tisza) ประเทศฮังการี เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66
โดยทะเลสาบทิสซา เป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นมาในพื้นที่ราบของแม่น้ำทิสซาของประเทศฮังการี มีนวัตกรรม รูปแบบ และแนวคิดการบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำท่วมและน้ำแล้งที่หน่วยงานประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดในการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไทย-ฮังการี ต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar