สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 25 ม.ค. 66 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางบริเวณ  จ.นครศรีธรรมราช (30 มม.) จ.พัทลุง (25 มม.) และ  จ.ตรัง (13 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 38,614 ล้าน ลบ.ม. (67%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 31,156 ล้าน ลบ.ม. (65%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการงานจัดหาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ ในโครงการขุดลอกลำน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลอง อีกทั้งประชาชนได้มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง  และเป็นที่กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน  มีราษฎรได้รับผลประโยชน์ จำนวน 586 คน 154 ครัวเรือน ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100%
 + กอนช. ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ ช่วง 24 -30 ม.ค. 66
 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งเตือนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก นั้น
 ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ ภาคใต้ ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ และกรมชลประทานได้ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำได้เตรียมพร้อมประจำจุด
พื้นที่เสี่ยงแล้ว สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
 กอนช. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือคะแนนโหวต :