ปรับสัดส่วนโควต้านำเข้ามะพร้าว

กระทรวงเกษตร ฯ เตรียมเสนอ คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช พิจารณาปรับสัดส่วนโควต้านำเข้ามะพร้าวใหม่ หลังพบปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและตัวแทนเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนด้านการผลิต ราคา การตลาด และการนำเข้า - ส่งออกมะพร้าวของไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมานั้น

เกษตรกรได้ร้องเรียนว่าปัจจุบันราคามะพร้าวตกต่ำ โดยราคาจำหน่ายอยู่ที่ 5 บาทต่อผล จึงไม่ได้จ้างเก็บมะพร้าว เนื่องจากไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ซึ่งตรงกับข้อมูลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่า ต้นทุนเฉลี่ยการผลิตมะพร้าวอยู่ที่ 7 บาทต่อผล ดังนั้น จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข และพบว่า มีการนำเข้ามะพร้าวนอกโควต้าจำนวน 130,000 ตัน โดยเอกชนยอมเสียภาษีนอกโควต้า ร้อยละ 54 เพื่อเลี่ยงการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุญาตนำเข้าตามโควต้าโดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช จะนำมาพิจารณากำหนดออกมาเป็นสัดส่วนโควต้าให้นำเข้ามะพร้าวในแต่ละปี

ขณะนี้ได้มอบให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทำหนังสือตามข้อสังเกตนี้ ถึง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำเสนอต่อ คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเพื่อพิจารณาและร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่วนกรณีมะพร้าวที่มีการนำเข้าทั้งในโควต้าและนอกโควต้านั้น ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเข้มงวดตรวจสอบ 100% ทุกตู้ และให้ อย.รวบรวมตัวเลขปริมาณน้ำกะทิที่ขออนุญาตนำเข้าต่อปี เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชพิจารณาโดยเร็ว

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #โควต้านำเข้ามะพร้าว #คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar