สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 24 พ.ย. 65

+ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณ จ.ตราด (136 มม.) จ.สงขลา (121 มม.) และ จ.ตรัง (118 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 43,647 ล้าน ลบ.ม. (75%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 35,761 ล้าน ลบ.ม. (75%) 
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+  กอนช. ติดตามหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของ
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
วานนี้ (23 พ.ย.65) ที่ห้องประชุม SWOC อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน  นายประพิศ  จันทร์มา  อธิบดีกรมชลประทาน  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำปิง 
พื้นที่ท้ายเขื่อนภูมิพล ตามข้อสั่งการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ที่ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่
จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65  ที่ผ่านมา ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและ
วางแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยยึดตามหลักวิศวกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ ปริมาณน้ำท่า และความต้องการของประชาชน  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านน้ำ ให้เกษตรกรและประชาชนได้อย่างแท้จริง 
พร้อมทั้งเร่งซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิง ได้แก่ ฝายท่อทองแดงและฝายวังบัว ที่ชำรุดจากสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา 
ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมทั้งเร่งรัดงานก่อสร้างฝายกึ่งถาวรกั้นน้ำปิง(ฝายหนองวัวดำ)ให้เสร็จตามแผนที่วางไว้ 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ว่า จะมีน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคและเพาะปลูกพืชได้ตลอดฤดูแล้งนี้อย่างเพียงพอ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar