กรมชลประทาน เดินหน้าบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 53,000 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 23,000 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี และยังคงมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้น ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ทั้งนี้ ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนเดือนสุดท้ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กัก เก็บ ระบาย อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยคำนึงถึง ปริมาณ เวลา และสถานที่เป็นหลัก เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ 

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา นั้น ตอนบนจะใช้ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาในการกักเก็บน้ำ ตอนกลางทำการหน่วงน้ำโดยการใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการบริหารจัดการน้ำ ควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จะระบายน้ำตามคลองแนวขวาง และแนวดิ่ง ออกสู่แม่น้ำบางปะกง และอ่าวไทย ทางด้านตะวันตก จะทำการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องกันระหว่างพื้นที่โครงการชลประทาน ในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีนและอ่าวไทย พร้อมควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีบางไทร ไม่ให้เกิน 3,000 ลบ.ม./วินาที เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง 

ขณะที่สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี-มูล ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น จนไหลล้นตลิ่งบางแห่ง กรมชลประทานร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำและจัดจราจรน้ำ พร้อมทั้งยกบานประตูระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดัน ตลอดแนวแม่น้ำชี-มูล เพื่อเร่งระบายน้ำในลำน้ำชีและมูล ลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็ว สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและปริมณฑล กรมชลประทาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำตามคลองแนวขวางและแนวดิ่ง ออกสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทย อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าวิกฤตแล้ว

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #กรมชลประทาน


image รูปภาพ
กรมชลประทาน เดินหน้าบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


คะแนนโหวต :