สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 11 ส.ค. 65

+ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.บึงกาฬ (153 มม.) จ.ปราจีนบุรี (111 มม.) และ จ.เชียงใหม่ (74 มม.)
+ พื้นที่ประสบอุทกภัย ในระหว่างวันที่ 7–10 ส.ค. 65 บริเวณ จ.เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และพิจิตร
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 47,432 ล้าน ลบ.ม. (58%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 41,226 ล้าน ลบ.ม. (58%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (1 แห่ง) 
+     กอนช. ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ฉบับที่ 26/2565 ในช่วงวันที่ 11 – 17 ส.ค. 65 ดังนี้
 เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และศรีสะเกษ ภาคตะวันออก จ.นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
 เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำกก แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเลย แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำตราด
 เฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด (Upper Rule Curve) 9 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำกิ่วลม และอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา จ.ลำปาง บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี อ่างเก็บน้ำน้ำพุง จ.สกลนคร อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่า 80% และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ
กอนช. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 11 ส.ค.  65


คะแนนโหวต :