เกิดอุทกภัย 14 จังหวัด

เกิดอุทกภัย 14 จังหวัด ยังคงมีอุทกภัย 3 จังหวัด ภาพรวมระดับน้ำลดลง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2565 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย ขอนแก่น มหาสารคาม นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด รวม 31 อำเภอ 62 ตำบล 157 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 389 ครัวเรือน 

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย รวม 3 อำเภอ 8 ตำบล 17 หมู่บ้าน แยกเป็น 

พิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 เวลา 05.00 น. เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.วังทอง อ.เนินมะปราง และ อ. นครไทย บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 21 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7-9 ส.ค. 65 เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.หล่มเก่า อ.หนองไผ่ อ.หล่มสัก อ.เมืองเพชรบูรณ์ และ อ.ชนแดน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
สุโขทัย เมื่อวันที่ 8 ส.ค.65 เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ต.น้ำพุ อ.คีรีมาศ ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM 
สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ปภ #อุทกภัย


image รูปภาพ
เกิดอุทกภัย 14 จังหวัด

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar