กิจกรรมจิตอาสา

บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมกันทำความสะอาด และลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
กิจกรรมจิตอาสา

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar