สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่อง และในภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.อุบลราชธานี (99) จ.แม่ฮ่องสอน (70) และ จ.กาญจนบุรี (39)
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 47,042 ล้าน ลบ.ม. (57%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 40,912 ล้าน ลบ.ม. (57%) เฝ้าระวังน้ำต่ำกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง บริเวณภาคเหนือ เฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ แม่งัด กิ่วคอหมา กิ่วลม อุบลรัตน์ น้ำพุง หนองปลาไหล และบึงบระเพ็ด
+ กอนช. ประกาศเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสักและน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา 
 ระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ สถานี S.3 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
โดยระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าระดับน้ำจะลดลงต่ำกว่าระดับตลิ่ง ในวันที่ 12 ส.ค.65 มวลน้ำดังกล่าว จะไหลหลากมายังลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น 
 คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูง พบว่า แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ ในช่วงวันที่ 10-16 ส.ค.65 
เวลาประมาณ 18.00 - 21.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง คาดว่าในช่วงดังกล่าว ระดับน้ำอาจมีความสูงประมาณ 1.80-2.10 เมตร 
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
ดังนั้นขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำป่าสัก 
และผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง
+   ตามที่ กอนช.ได้มีประกาศแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด (Upper Rule Curve) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล อ่างเก็บน้ำกิ่วลม อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา และอ่างเก็บน้ำ ป่าสักชลสิทธิ์ ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ปรับการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 80 ลบ.ม.ต่อวินาที 
ในวันที่ 9 ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 120 ลบ.ม.ต่อวินาที ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอีก จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 7.00 น.

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar