ครบรอบ 36 ปี การก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดประชุมคณะทำงานจัดงานวันครบรอบ 36 ปี การก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สปข.4 นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานวันครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ

โดยกิจกรรมในวันดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ์ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เดิมมีฐานะเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ เล่ม 103 ตอนที่ 144 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2529 และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2530 โดยมีอาคารสำนักงานชั่วคราว ที่ชั้น 2 ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์เขาสมอแคลง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานีโทรทัศน์ชั่วคราว เพื่อผลิตข่าวและรายการออกอากาศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในภาคเหนือตอนล่าง

ต่อมา ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้รับมอบที่ดินราชพัสดุบริเวณถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 ไร่ จากองค์การทอผ้า กระทรวงกลาโหม เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์ และบ้านพักข้าราชการ ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2532 - 1 สิงหาคม 2534 และได้ทำพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 สิงหาคม 2535

วันที่ 26 มีนาคม 2540 มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ ยกฐานะศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จนถึงปัจจุบัน


image รูปภาพ
ครบรอบ 36 ปี การก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar