โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา

สารสกัดจากกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนเพิ่มเติม (ควรทำเป็นโครงการพิเศษหรืองานวิจัย) ได้แก่ 
1.โรคพาร์กินสัน
2.โรคอัลไซเมอร์
3.โรควิตกกังวล (Generalized Anxiety Disorder)
4.โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น ๆ
5.โรคอื่นๆ ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ ว่าน่าจะได้ประโยชน์
อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้นในทุกกรณี
การนำสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์
จำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด
#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #กรมการแพทย์ #กัญชา


image รูปภาพ
โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา


คะแนนโหวต :