โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

https://fb.watch/has3zA0EtI/


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :