ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หมดความจำเป็นใช้งาน ของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุของบีบีซี จังหวัดนครสวรรค์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar