ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หมดความจำเป็นใช้งานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

ไฟล์เอกสารประกอบ
202109171648-1.pdf |


คะแนนโหวต :