รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและทดสอบความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
202206281519.pdf |


คะแนนโหวต :