หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ กู้ทะเลสวยด้วยคลิป ตามโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (25/05/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
พัฒนาฝีมือแรงงานตาก แจ้งให้ผู้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน วงเงินกู้ยืมไม่เกิ (25/05/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เตรียมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 (25/05/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการปลูกถ่ายอวัยวะ (24/05/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 (24/05/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2018 (24/05/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชดุมารี กำหนดจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเชิงนิเวศ ประจำปี 2561 (23/05/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ กำหนดจัดเวทีประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็น เรื่องการเพิ่มเติมข้อบัญญัติท้องถิ่นตำบลแม่ปะ (23/05/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจต่างๆ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2561 (23/05/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
อบจ.พิษณุโลก เตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสยุวชน เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก (21/05/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
จังหวัดกาญจนบุรี เตรียมจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Road Show ภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก (21/05/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 ยืนยันโครงสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนแห่งที่ 1 ยังแข็งแรงดี แต่มีชิ้นส่วนรองของสะพานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านชำรุดเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง (21/05/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 (18/05/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงาน กกพ.แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (17/05/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอชื่อและประวัติ บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (16/05/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
พมจ.พิษณุโลกขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2561 และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 (16/05/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (14/05/2018)
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2561 (14/05/2018)
ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการถนนจักรยานรอบบึงสีไฟ (12/05/2018)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จับมือ กรมประชาสัมพันธ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อขยายความเข้าใจถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ (11/05/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>> 
Number of Today 8 คน
Number of Yesterday 10 คน
Number of Lastmonth 451 คน
Total 34,765 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363