หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดรูปตราสัญลักษณ์ในหลวง

ดาวน์โหลดรูปตราสัญลักษณ์ในหลวง
-- ตำรวจภาค 6 แจ้งข่าว ระดับน้ำหน้าตำรวจภูธรภาค 6 ทางไป อ.พรหมพิราม มีปริมาณน้ำสูงมาก รถยนต์ไม่สามารถผ่านไปมาได้ จึงขอให้ผู้ใช้รถกรุณาเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น -- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประกาศแจ้งงดการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2554 -- (15 ก.ย. 2554)
ดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ คลิก!! (10 พ.ค. 2554)
ดาวน์โหลด 362 ครั้ง

หน้า : [1]



เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
คม ชัด ลึก
มติชน
ข่าวสด
ผู้จัดการ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติ
สยามกีฬา

ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797