หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
โรงพยาบาลวังทรายพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา (17/01/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
โรงพยาบาลวังทรายพูน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ (26/12/2017)
โรงพยาบาลวังทรายพูน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ (19/12/2017)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (19/12/2017)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (19/12/2017)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แจ้งการรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ผู้ดำเนินการสปา) (17/11/2017)
อ่าน 26 ครั้ง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/11/2017)
อ่าน 24 ครั้ง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/11/2017)
อ่าน 24 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (05/10/2017)
อ่าน 47 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ จำนวน 1 อัตรา (11/08/2017)
โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 ตำแหน่ง (10/08/2017)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (27/07/2017)
อ่าน 81 ครั้ง
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (17/07/2017)
download 416
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) (07/07/2017)
download 18980
รพ.สุโขทัย รับสมัครพนักงานบริการ 2 อัตรา และผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา (29/06/2017)
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (26/06/2017)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (23/06/2017)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (02/06/2017)

หน้า : [1] 
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 35 คน
Number of Lastmonth 438 คน
Total 32,165 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363