หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่การเงิน – การบัญชี 1 ตำแหน่ง (12/07/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) (10/07/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (10/07/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
โรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัด รพ.แม่สอด (05/07/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
โรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัด รพ.แม่สอด (29/06/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
โรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวนหลายอัตรา (19/06/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19/06/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 อัตรา (13/06/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครแม่ค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารร่มเงาสน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (06/06/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตาก กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 (30/05/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และคนหางานสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 5 (25/05/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนพิเศษ (23/05/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (17/05/2018)
อ่าน 30 ครั้ง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารร่มเงาสน จำนวน 5 ร้าน เ (09/05/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนพิเศษ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา (09/05/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไปทำงานกับบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ในประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด เพศหญิง 13 อัตรา (23/04/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
เรือนจำอำเภอแม่สอด รับสมัครบุคคลผู้พ้นโทษเพื่อเข้าร่วมโครงการคืนคนดีสู่สังคม (11/04/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (11/04/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (10/04/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (05/03/2018)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>> 
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 8 คน
Number of Lastmonth 462 คน
Total 35,979 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363