หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไปทำงานกับบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ในประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด เพศหญิง 13 อัตรา (23/04/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
เรือนจำอำเภอแม่สอด รับสมัครบุคคลผู้พ้นโทษเพื่อเข้าร่วมโครงการคืนคนดีสู่สังคม (11/04/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (11/04/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (10/04/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (05/03/2018)
สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (05/03/2018)
โรงพยาบาลวังทรายพูน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ (19/02/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (29/01/2018)
โรงพยาบาลวังทรายพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา (17/01/2018)
อ่าน 36 ครั้ง
โรงพยาบาลวังทรายพูน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ (26/12/2017)
โรงพยาบาลวังทรายพูน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ (19/12/2017)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (19/12/2017)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (19/12/2017)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แจ้งการรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ผู้ดำเนินการสปา) (17/11/2017)
อ่าน 41 ครั้ง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/11/2017)
อ่าน 40 ครั้ง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/11/2017)
อ่าน 46 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (05/10/2017)
อ่าน 65 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ จำนวน 1 อัตรา (11/08/2017)
โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 ตำแหน่ง (10/08/2017)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (27/07/2017)
อ่าน 103 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>> 
Number of Today 34 คน
Number of Yesterday 26 คน
Number of Lastmonth 521 คน
Total 34,232 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363