หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (20/04/2018)
download 17
ศาลจังหวัดแม่สอด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดแม่สอด (หลังเก่า) (05/04/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ A.M. จังหวัดตาก จำนวน 1 ระบบ (04/04/2018)
download 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ F.M. จังหวัดตาก จำนวน 1 ระบบ (04/04/2018)
download 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ F.M. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ระบบ (04/04/2018)
download 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ F.M. จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ (04/04/2018)
download 2
การซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 1 ระบบ (15/03/2018)
download 12
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 1 ระบบ (15/03/2018)
download 11
การซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ระบบ เอ.เอ็ม. จำนวน 1 ระบบ (12/03/2018)
download 7
การซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 1 ระบบ (12/03/2018)
download 5
การซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 1 ระบบ (12/03/2018)
download 4
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ระบบ เอ.เอ็ม. จำนวน 1 ระบบ (12/03/2018)
download 0
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 1 ระบบ (12/03/2018)
download 0
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 1 ระบบ (12/03/2018)
download 0
ข้อกำหนดคุณลักษณะโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ A.M. จังหวัดตาก (22/02/2018)
download 7
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ A.M. จังหวัดตาก (22/02/2018)
download 8
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ A.M. จังหวัดตาก (22/02/2018)
download 8
ข้อกำหนดคุณลักษณะโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ F.M. จังหวัดตาก (22/02/2018)
download 6
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ F.M. จังหวัดตาก (22/02/2018)
download 0
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ F.M. จังหวัดตาก (22/02/2018)
download 0

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>> 
Number of Today 34 คน
Number of Yesterday 26 คน
Number of Lastmonth 521 คน
Total 34,232 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363