หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (17/07/2018)
ชุมชนบัวคูณ มีความประสงค์จัดจ้าง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ้างติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายและขยายเขตพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียงในชุมชนบัวคูณ (16/07/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ จำนวน 81 รายการ (16/07/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ (16/07/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
แขวงทางหลวงพิจิตร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลที่อนุมัติให้จำหน่าย จำนวน 6 รายการ (16/07/2018)
ด่านศุลกากรแม่สอด จะดำเนินการขายทอดตลาดของกลางประเภท ผ้าห่มหนา ผ้าห่มบาง และผ้าคลุมเตียง จำนวน 17,050 ชิ้น (13/07/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 15 รายการ (13/07/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ด่านศุลกากรแม่สอด จะดำเนินการขายทอดตลาดของกลางประเภทต่างๆ จำนวน 24 แฟ้มคดี (12/07/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (11/07/2018)
ชุมชนมณีไพรสณฑ์ มีความประสงค์จัดจ้าง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ้างติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายและขยายเขตพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียงในชุมชนมณีไพรสณฑ์ (09/07/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ชุมชนแม่สอดวิลล่า มีความประสงค์จัดจ้าง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ้างติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายและขยายเขตพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียงในชุมชนแม่สอดวิลล่า (09/07/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ชุมชนร่วมแรง มีความประสงค์จัดจ้าง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ้างปรับปรุงลานออกกำลังกายพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน ของชุมชนร่วมใจ (09/07/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ชุมชนสักทอง มีความประสงค์จัดจ้าง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ้างติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายและขยายเขตพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียงในชุมชนสักทอง (09/07/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ชุมชนสักทอง มีความประสงค์จัดจ้าง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ้างติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายและขยายเขตพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียงในชุมชนสักทอง (09/07/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกขายทอดตลาดของกลางในคดีสุรา (09/07/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
ชุมชนร่วมแรง ตำบลแม่สอด มีความประสงค์จัดจ้าง (06/07/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
ชุมชนปู่แดง ตำบลแม่สอด มีความประสงค์จัดจ้าง ติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายและขยายเขตพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียงในชุมชนปู่แดง (06/07/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ชุมชนประชารักษ์ ตำบลแม่สอด มีความประสงค์จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ชุมชนประชารักษ์ (06/07/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ชุมชนอินทรคีรี 1 ตำบลแม่สอด มีความประสงค์จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการชุมชนอินทรคีรี 1 และโครงการระบายน้ำรูปตัวยู ของชุมชนอินทรคีรี 1 (06/07/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ชุมชนตาลเดี่ยว ตำบลแม่สอด มีความประสงค์จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายและขยายเขตพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียงในชุมชนตาลเดี่ยว (05/07/2018)
อ่าน 3 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>> 
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 8 คน
Number of Lastmonth 462 คน
Total 35,979 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363