หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18/10/2018)
download 8
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 103 รายการ (12/10/2018)
อ่าน 29 ครั้ง
แขวงการทางตากที่ 1 มีความประสงค์ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 24 รายการ (24/08/2018)
อ่าน 52 ครั้ง
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (22/08/2018)
อ่าน 33 ครั้ง
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (22/08/2018)
เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบเหลือจ่าย) (20/08/2018)
download 15
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (31/07/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดประมูลขายซากพัสดุ ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2 ) (31/07/2018)
อ่าน 29 ครั้ง
กรมศุลกากร ประกาศผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 (24/07/2018)
อ่าน 27 ครั้ง
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (17/07/2018)
ชุมชนบัวคูณ มีความประสงค์จัดจ้าง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ้างติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายและขยายเขตพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียงในชุมชนบัวคูณ (16/07/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ จำนวน 81 รายการ (16/07/2018)
อ่าน 41 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ (16/07/2018)
อ่าน 41 ครั้ง
แขวงทางหลวงพิจิตร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลที่อนุมัติให้จำหน่าย จำนวน 6 รายการ (16/07/2018)
ด่านศุลกากรแม่สอด จะดำเนินการขายทอดตลาดของกลางประเภท ผ้าห่มหนา ผ้าห่มบาง และผ้าคลุมเตียง จำนวน 17,050 ชิ้น (13/07/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 15 รายการ (13/07/2018)
อ่าน 36 ครั้ง
ด่านศุลกากรแม่สอด จะดำเนินการขายทอดตลาดของกลางประเภทต่างๆ จำนวน 24 แฟ้มคดี (12/07/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (11/07/2018)
ชุมชนมณีไพรสณฑ์ มีความประสงค์จัดจ้าง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ้างติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายและขยายเขตพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียงในชุมชนมณีไพรสณฑ์ (09/07/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
ชุมชนแม่สอดวิลล่า มีความประสงค์จัดจ้าง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ้างติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายและขยายเขตพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียงในชุมชนแม่สอดวิลล่า (09/07/2018)
อ่าน 15 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>> 
Number of Today 8 คน
Number of Yesterday 70 คน
Number of Lastmonth 804 คน
Total 38,970 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363