หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
ศาลจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารของศาลจังหวัดพิจิตร (19/12/2017)
ประกาศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (14/12/2017)
download 17
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (12/09/2017)
download 100
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่พัก สปข.4) (12/09/2017)
download 77
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (สวท.สุโขทัย) (12/09/2017)
download 63
ประกาศผู้ชนะสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านข้าราชการระดับ 3-5 สวท.ตาก (11/09/2017)
download 56
ประกาศผู้ชนะสอบราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สวท.ตาก (11/09/2017)
download 29
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ) (11/09/2017)
download 53
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ) (11/09/2017)
download 73
ประกาศเรือนจำกลางกำแพงเพชร สอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเรือนนอนผู้ต้องขัง จำนวน 1 โครงการ (30/08/2017)
ประกาศศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (29/08/2017)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง (29/08/2017)
ประกาศเทศบาลตำบลสลกบาตร (29/08/2017)
โรงพยาบาลพิจิตร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (25/08/2017)
โรงพยาบาลพิจิตร ประกาศสอบราคาซื้อชุดข้อสะโพกแบบมีเบ้า จำนวนประมาณ 20 ชุด (25/08/2017)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (24/08/2017)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (24/08/2017)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (24/08/2017)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (24/08/2017)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (24/08/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>> 
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 35 คน
Number of Lastmonth 438 คน
Total 32,165 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363