หน้าหลัก >> ประชุม ครม. นอกสถานที่

ประชุม ครม. นอกสถานที่
เก็บตกนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมร้านชุมชนสังคโลกเมืองเก่าสุโขทัย (26/12/2017)
นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (26/12/2017)
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ทำบุญใส่บาตร ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (26/12/2017)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการขอรับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประเภทเครื่องสังคโลกที่จังหวัดสุโขทัย (26/12/2017)
อ่าน 31 ครั้ง
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบนโยบายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2561 (25/12/2017)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ติดตามความก้าวหน้า “โครงการบางระกำโมเดล 60” (25/12/2017)
นายกรัฐมนตรี เข้ากราบสักการะขอพรพระพุทธชินราช พร้อมพบปะเยี่ยมคนพิการ (25/12/2017)
รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย (25/12/2017)
ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าที่จังหวัดพิษณุโลกคนทยอยร้องทุกข์ต่อเนื่อง (25/12/2017)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ที่บ้านทุ่งสวรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีอัตราการใช้งานน้อยที่สุด (25/12/2017)
นายกรัฐมนตรีเขียนลวดลายในเครื่องสังคโลก โอทอปของดีเมืองสุโขทัย (25/12/2017)
รมช. ศธ. ประกาศนโยบายถนนดิจิทัลเพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่นักเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน (25/12/2017)
อ่าน 10 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ 100 ปี “อายุยืน…เยาว์” ที่จังหวัดสุโขทัย (25/12/2017)
อ่าน 10 ครั้ง
ตำนาน พระอจนะ พระพุทธรูปพูดได้ (25/12/2017)
อ่าน 21 ครั้ง
หลังสิ้นสุดภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก นายกรัฐมนตรี ทักทายนักศึกษา ก่อนเดินทางมายังจังหวัดสุโขทัย (25/12/2017)
อ่าน 10 ครั้ง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ "ยุติธรรมชุมชน นำบริการรัฐสู่ประชาชน" ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (25/12/2017)
อ่าน 9 ครั้ง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมกระบวนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยพบว่าสามารถยุติข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้กว่าร้อยละ 90 (25/12/2017)
อ่าน 10 ครั้ง
เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยรอต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเนืองเเน่น หลังมีกำหนดการลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (25/12/2017)
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดสุโขทัยเตรียมสถานที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรี (25/12/2017)
อ่าน 10 ครั้ง
รมช.เกษตร พบเกษตกรผู้ผลิตโคเนื้อที่ อ.สวรรคโลก สุโขทัย (25/12/2017)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>> 
Number of Today 8 คน
Number of Yesterday 10 คน
Number of Lastmonth 451 คน
Total 34,765 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363