หน้าหลัก >> วิดีโอข่าวภาคเหนือตอนล่าง

วิดีโอข่าวภาคเหนือตอนล่าง
การส่งผู้หนีภัยเมียนม่ากลับประเทศ (17/05/2018)
บ้านมั่นคงชนบท (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (17/05/2018)
ปฏิบัติการ "ลุก" ปรับเปลี่ยน (โครงการอาหารกลางวัน) สมัชชาจังหวัดสุรินทร์ (17/05/2018)
การแสดงสินค้า Life Style (กระทรวงพาณิชย์) (17/05/2018)
การแข่งขันฝึมือแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) (17/05/2018)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ) (17/05/2018)
การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต (15/05/2018)
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม (15/05/2018)
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป (15/05/2018)
ประตูสู่อีสานและ CLMV (15/05/2018)
ชาติเกษตรกรรม (15/05/2018)
ปรองดอง (07/05/2018)
สวนป่าประชารัฐ (07/05/2018)
ป่าชุมชน (07/05/2018)
การปกป้องพื้นป่า (07/05/2018)
ปลูกป่าในใจคน (07/05/2018)
สรุปกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (03/05/2018)
สุดยอดภาพยนต์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 (03/05/2018)
สรุปผลการเดินทางไปเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (03/05/2018)
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เยือนฮ่องกง (03/05/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>> 
Number of Today 8 คน
Number of Yesterday 10 คน
Number of Lastmonth 451 คน
Total 34,765 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363