หน้าหลัก >> วิดีโอข่าวภาคเหนือตอนล่าง

วิดีโอข่าวภาคเหนือตอนล่าง
เพลงไทยนิยมยั่งยืน (13/11/2018)
ปลัดอำเภอพาเที่ยวสุโขทัย (12/11/2018)
ทุกเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก (02/11/2018)
เจ็บป่วย...ช่วยได้ (02/11/2018)
งานประเพณีออกพรรษาและการละเล่นแห่ตาชูชกจังหวัดสุโขทัย (25/10/2018)
นวัตกรรม "แช่เท้าสมุนไพร" ของบ้านใหม่โพธิ์เย็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.อุตรดิตถ์ (24/10/2018)
ความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชุมชน (22/10/2018)
จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการกำลังหลายฝ่าย ออกกวาดล้างยาเสพติดในสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ใจกลางเมือง ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อร้องเรียนของประชาชน (20/10/2018)
ตามรอยพ่อ แบบพอเพียง ในพื้นที่...ที่เพียงพอ (20/10/2018)
พมจ.เพชรบูรณ์ เดินหน้าพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 25 ปี (20/10/2018)
ความมั่นคงคืออะไร (19/10/2018)
Strong จิตพอเพียง ต้านทุจริต โตไปไม่โกง (19/10/2018)
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 459 จ.เพชรบูรณ์ (19/10/2018)
งาน OTOP นวัตวิถี ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม (19/10/2018)
ทุจริต แก้ได้จริงหรือ (18/10/2018)
สร้างจิตสำนึก(โตไปไม่โกง) (17/10/2018)
ความงามของน้ำตกทีลอซู (12/10/2018)
ผลงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 4 ปี (พศ.2557-2561) (11/10/2018)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (11/10/2018)
หอกระจายข่าว (11/10/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>> 
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 57 คน
Number of Lastmonth 593 คน
Total 39,986 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363