หน้าหลัก >> วิดีโอข่าวภาคเหนือตอนล่าง

วิดีโอข่าวภาคเหนือตอนล่าง
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ตอนที่5 นิทานไม้สั้น-ไม้ยาว (22/01/2018)
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ตอนที่4 เน็ตประชารัฐ (22/01/2018)
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ตอนที่3 การแก้ปัญหาจราจร (22/01/2018)
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ตอนที่2 การแก้ปัญหาความยากจน (22/01/2018)
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ตอนที่1 การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ (22/01/2018)
สนับสนุนนักเรียนทุนด้านวิทย์และเทคโนโลยี (18/01/2018)
KidBright จินตนาการสู่ความเป็นจริง (18/01/2018)
การประชุมยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ กับสหรัฐอเมริกา ครัั้งที่ ๔ (18/01/2018)
ชายแดนใต้วันนี้ดีขึ้นแล้ว (18/01/2018)
การประชุมผู้นำแม่น้ำโขง ล้านช้าง ครั้งที่ 2 (18/01/2018)
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) (15/01/2018)
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ตอนที่5 กลไกประชารัฐ (08/01/2018)
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ตอนที่4 กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (08/01/2018)
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ตอนที่3 การออม (08/01/2018)
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ตอนที่2 ปัญหาหนี้สิน (08/01/2018)
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ตอนที1 สวัสดีปีใหม่ 2561 (08/01/2018)
รายงานผลการจัดเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ (08/01/2018)
ผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (08/01/2018)
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจราชการพิษณุโลก-สุโขทัย (08/01/2018)
ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ (27/12/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>> 
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 35 คน
Number of Lastmonth 438 คน
Total 32,165 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363