หน้าหลัก >> โครงการพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริ
โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (13/09/2017)
อ่าน 160 ครั้ง
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (27/07/2017)
อ่าน 187 ครั้ง
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า (27/07/2017)
อ่าน 227 ครั้ง
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (27/07/2017)
อ่าน 214 ครั้ง
โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก (14/12/2016)
อ่าน 308 ครั้ง
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว (09/12/2016)
อ่าน 406 ครั้ง
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (07/12/2016)
อ่าน 306 ครั้ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด (18/11/2016)
โครงการเขื่อนภูมิพล (04/11/2016)
อ่าน 757 ครั้ง
โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (04/11/2016)
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ (04/11/2016)
โครงการพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (04/11/2016)

หน้า : [1] 
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 60 คน
Number of Lastmonth 734 คน
Total 36,885 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363