หน้าหลัก >> เทิดทูนพระมหากษัตริย์

เทิดทูนพระมหากษัตริย์
โครงการห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี (22/01/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน (22/01/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สานต่องานที่พ่อให้ กับ 8 โครงการ (11/01/2018)
พระราชดำรัส (27/12/2017)
พระราชดำริ (27/12/2017)
อ่าน 7 ครั้ง
8 โครงการพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย (27/12/2017)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต “ จองหองพองขน ” (26/12/2017)
อ่าน 2 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต ” งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย ” (26/12/2017)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนานสุภาษิต หอมปากหอมคอ (25/12/2017)
หญ้าแฝก (25/12/2017)
อ่าน 4 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต ขายผ้าเอาหน้ารอด (25/12/2017)
อ่าน 4 ครั้ง
โครงการแก้มลิง (21/12/2017)
อ่าน 7 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต “ คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ ” (21/12/2017)
อ่าน 5 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต “ ข้าเก่าเต่าเลี้ยง ” (21/12/2017)
อ่าน 2 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต “ ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง ” (20/12/2017)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต “ ขุดบ่อล่อปลา ” (20/12/2017)
อ่าน 7 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต ” ขี้ใหม่หมาหอม ” (18/12/2017)
อ่าน 7 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต “ ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา ” (18/12/2017)
อ่าน 13 ครั้ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี (12/12/2017)
สำนวนสุภาษิต ” ความรู้ต้องคู่คุณธรรม ” (12/12/2017)
อ่าน 14 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>> 
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 35 คน
Number of Lastmonth 438 คน
Total 32,165 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363