หน้าหลัก >> เทิดทูนพระมหากษัตริย์

เทิดทูนพระมหากษัตริย์
คำสุภาษิต "หมาหางด้วน" (23/04/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
คำสุภาษิต "หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย" (23/04/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
คำสุภาษิต "ลงเรือลำเดียวกัน" (20/04/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต "ลิงล้างก้น" (20/04/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (19/02/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (ต่อ) (19/02/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (19/02/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร (17/02/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
โครงการอ่างเก็บน้ําคลองท่างิ้ว (17/02/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
“สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” น้ำพระทัยในหลวง ร.9 สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติ (16/02/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (29/01/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
4. ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน (29/01/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
2. โครงการพัฒนาดอยตุง (26/01/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ (26/01/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต ” คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ” (23/01/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต ” คบคนจรนอนหมอนหมิ่น ” (23/01/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
โครงการห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี (22/01/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน (22/01/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
สานต่องานที่พ่อให้ กับ 8 โครงการ (11/01/2018)
พระราชดำรัส (27/12/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>> 
Number of Today 34 คน
Number of Yesterday 26 คน
Number of Lastmonth 521 คน
Total 34,232 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363