หน้าหลัก >> สันติสุขชายแดนใต้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดสันติสุขชายแดนใต้ ข่าว/บทความทั้งหมด

สันติสุขชายแดนใต้
รู้จัก “รายอแน” วัฒนธรรมมลายูมุสลิมชายแดนใต้ (04/09/2017)
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (04/09/2017)
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุ สถิติความไม่สงบลดลงต่อเนื่องหลังปี 2550 ยังใช้แนวทาง “กฎหมายนำ-การทหารตาม” แก้ปัญหาความไม่สงบ (04/09/2017)
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเดินหน้าเสริมศักยภาพ 40 หมู่บ้าน/ชุมชน ยกระดับเป็น “พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย” (04/09/2017)
“ยุติธรรม” หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (04/09/2017)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์งานกองทุนยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม" (04/09/2017)
พบนักเรียนสานฝันที่ จ.ยะลา-ปัตตานี (04/09/2017)
"สุรเชษฐ์"ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (กลุ่มภารกิจงานที่ 4) (04/09/2017)
ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะ (04/09/2017)
ขยายเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (02/08/2017)
การรถไฟฯ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่เขตสถานี ย่านรับส่งสินค้า อาคารที่ทำการ และทางรถไฟทุกแห่ง (02/08/2017)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลักดัน SMEs แปรรูปยางพาราภาคใต้ให้ได้มาตรฐาน มอก. (02/08/2017)
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา (02/08/2017)
พาณิชย์เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้อันดามัน (02/08/2017)
รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ และพบปะประชาชน จ.นราธิวาส (02/08/2017)
ยุติธรรม หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (02/08/2017)
กระทรวงยุติธรรม โดย สยจ.สงขลา จัดโครงการ ประชาสัมพันธ์งานกองทุนยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (02/08/2017)
สุรเชษฐ์ ติดตามการดำเนินงานห้องเรียนดนตรี ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัดตานี (02/08/2017)
พบนักเรียนสานฝันที่ จ.ยะลา-ปัตตานี (02/08/2017)
ชายทะเลบ้านทอน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (03/07/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>> 
Number of Today 6 คน
Number of Yesterday 57 คน
Number of Lastmonth 595 คน
Total 39,988 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363