หน้าหลัก >> ขยายผล ioc ประจำสัปดาห์

ขยายผล ioc ประจำสัปดาห์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์ข้อมูลด้านการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีของจังหวัดภาคใต้ (20/08/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (20/08/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
รายงานพิเศษ รัฐบาลแก้ปัญหาจราจรตามนโยบาย ONE Transport เชื่อมต่อการเดินทาง “ล้อ ราง เรือ” (20/08/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
บทความ : มาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง (20/08/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สนทช. ประกาศเตือนรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนเบบินคาช่วงสัปดาห์นี้ พร้อม เร่งพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่ม (15/08/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
กรมอุทยาน คุมเข้มความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติช่วงฤดูฝนและหน้าน้ำหลาก โดยขอให้ฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตาม เพื่อเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากภัยพิบัติ (15/08/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
สทนช. เฝ้าระวังอิทธิพลจากพายุโซนร้อน "เบบินคา" คาดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ (15/08/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
รายงานพิเศษ แอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” (14/08/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
รายงานพิเศษ : ปฏิรูปสื่อรัฐ เสริมความรู้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ (14/08/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 8 จังหวัด เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว (14/08/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
ประชาชนและนักท่องเที่ยว ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มั่นใจในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาของภาครัฐ (10/08/2018)
ปภ.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกสะสมและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 10 - 14 ส.ค.นี้ (10/08/2018)
สถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงสำคัญ โดยเฉพาะเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (08/08/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สทนช. ย้ำ เขื่อนขนาดใหญ่มีระดับเกินเกณฑ์ควบคุม 4 แห่ง โดยเร่งระบายออก ขณะที่ท้ายน้ำเขื่อนแก่งกระจานอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแม้ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง (08/08/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี (08/08/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกสะสมและคลื่นลมแรง (08/08/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
รายงานพิเศษ สานพลังประชารัฐ กว่า 2 ปี เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม (07/08/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
รัฐรับซื้อเรือคืน กรมประมง ระบุชัดเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้ยั่งยืน โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร (03/08/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
ครม.อนุมัติ รถไฟรางคู่สาย เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ เพิ่มศักยภาพด้านขนส่ง โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว (03/08/2018)
ธ.ก.ส.พร้อมดำเนินมาตรการลดภาระหนี้เพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศตามนโยบายรัฐ เตรียมส่งพนักงานลงพื้นที่ทำความเข้าใจรายละเอียดสิทธิการได้รับความช่วยเหลือและการเข้าร่วมโครงการ (02/08/2018)
อ่าน 5 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>



 
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 60 คน
Number of Lastmonth 734 คน
Total 36,885 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363