หน้าหลัก >> ขยายผล ioc ประจำสัปดาห์

ขยายผล ioc ประจำสัปดาห์
รองนายกรัฐมนตรี ร่วมรณรงค์การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2561 “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” (13/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายผลขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเน้นพึ่งพาและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง พร้อมให้ความรู้ประชาชน เกษตรกร ใช้ทรัพยากรน้ำและดินอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด (13/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
ไทยคู่ฟ้า เดินหน้าโครงการภายใต้ “ไทยนิยม” เพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้ยั่งยืน (13/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการธนาคารต้นไม้เต็มรูปแบบ หลัง ครม. มีมติส่งเสริมชุมชนทั่วประเทศ ปลูกไม้มีค่า สร้างพื้นที่ป่า 26 ล้านไร่ ใน 10 ปี (13/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
ครม.เห็นชอบปรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ Smart Visa เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและSMEs ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (09/11/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ครม.อนุมัติยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงเทศกาลปีใหม่ รวม 60 วัน ตลอดเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า คาดช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30% (08/11/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิบริการทันตกรรม ก่อนสิ้นปี 2561 “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย” (07/11/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
พพ.เร่งพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัลรับยุค 4.0 (06/11/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อน โครงการท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในชุมชนทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระบุ 3 เดือน มีรายได้สะพัดจากการท่องเที่ยวในชุมชนแล้วกว่า 600 ล้านบาท (06/11/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
ก.เกษตรฯ เร่งขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ (05/11/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
อนุมัติ 4 โครงการสำคัญ สร้างรากฐานโลจิสติกส์ใน EEC (05/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
รัฐบาลขยายผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เชื่อมโยงโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข และกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างสังคมไทยเข้มแข็งยั่งยืน (05/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
รองนายกฯเดินหน้าหนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (02/11/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
กรมการพัฒนาชุมชนยกโครงการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (02/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เน้นลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี (02/11/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
รัฐบาลเตรียม 3 มาตรการหลัก ดูแลเกษตรกร ฤดูการผลิตข้าว ปี 2561/62 (02/11/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน (01/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
นักวิชาการชี้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังทำนา ช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 17,000 ล้านบาท (30/10/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
ธ.ก.ส.หนุนสร้างอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (30/10/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
รัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย เปิดตัวโครงการบ้านเคหะกตัญญู เสริมความมั่นคงสถาบันครอบครัว (29/10/2018)
อ่าน 3 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>> 
Number of Today 5 คน
Number of Yesterday 57 คน
Number of Lastmonth 594 คน
Total 39,987 คน

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363