•   
  •  ดูทั้งหมด     
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
    Public Relations Office Region 4 Phitsanulok, The Public Relations Department Office Of The Prime Minister