..."ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก"......สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชมรายการ "รอบภูมิภาค" ทุกวัน เวลา 15.05 - 05.30 น...
เหรียญรุ่นปาฏิหาริย์
 • เหรียญรุ่นปาฏิหาริย์   

 •   จังหวัดตาก จัดงานมหกรรม “อาหารดี ดนตรีในสวน ชวนคนตากสร้างสุขภาพ” (30/09/2557)
    รองผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ มอบอุปกรณ์การเรียน พระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 (30/09/2557)
    ภาครัฐ เร่งจัดระเบียบผู้ค้างาช้างบ้านในไทย พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เตรียมลงพื้นที่ทำความเข้าใจผู้ประกอบการ หวั่นนานาชาติคว่ำบาตรทางการค้า เสียหายนับพันล้านบาท (30/09/2557)
  อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมสมทบกองทุนผ้าป่าสามัคคี (30/09/2557)
    สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ จะปิดประกาศผังเมืองชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ประชาชนตรวจดู และจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน (30/09/2557)
    2 นักเรียนหญิงอุตรดิตถ์ สู้ชีวิต รับจ้างจัดสวนเลี้ยงพ่อพิการและยายวัย 80 ปี เผย แม่ถูกลูกหลงตายพร้อมน้องชายในงาน “กาชาด” (29/09/2557)
       
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดกิจกรรม "พฤหัสสวดมนต์ สร้างคน สปข.4" ครั้งที่ 48/2557 (25/09/2557)
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมกับรับมอบคืนผืนป่าในเขตปฏิรูปที่ดินกลับคืนสู่กรมป่าไม้กว่าสองหมื่นไร่ (24/09/2557)
    กรมประชาสัมพันธ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม Road Map ของ คสช. แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือ (23/09/2557)
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม Road map คสช. (22/09/2557)
    จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (18/09/2557)
  ผอ.สปข.4 มอบผู้แทน ผอ.สทท.พล เป็นประธานการประชุม FOCUS GROUP ของผุ้ฟังรายรายการวิทยุของ กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านรายการของ สวท.พิษณุโลก (18/09/2557)
       

    ภาครัฐ เร่งจัดระเบียบผู้ค้างาช้างบ้านในไทย พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เตรียมลงพื้นที่ทำความเข้าใจผู้ประกอบการ หวั่นนานาชาติคว่ำบาตรทางการค้า เสียหายนับพันล้านบาท (30/09/2557)
    สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ประชาชนอย่างหลงเชื่อ กรณีมีบุคคลแอบอ้าง เรียกรับเงินช่วยเหลือทางคดี (30/09/2557)
    อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมสมทบกองทุนผ้าป่าสามัคคี (30/09/2557)
    สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ จะปิดประกาศผังเมืองชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ประชาชนตรวจดู และจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน (30/09/2557)
       
    อบต.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์ให้เช่าทรัพย์สินของ อบต. (30/09/2557)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (29/09/2557)
    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (29/09/2557)
    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (29/09/2557)
       
    สำนักสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (29/09/2557)
    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก รับสมัครคนพิการ (18/09/2557)
    เรือนจำจังหวัดสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (08/09/2557)
    สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน (17/08/2557)
       

    รองเลขาธิการ ศอ.บต. ระบุ การสร้างอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีอะไรที่ล้ำค่าไปกว่าการวางรากฐานการศึกษาที่ดีงาม (06/06/2557)
    เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าค่ายพหุวัฒนธรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลสามารถปรับใช้กับสังคมตัวเองและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน (06/06/2557)
    เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน นอกจากจะสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี ยังต้องพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต (06/06/2557)
    เลขาธิการ ศอ.บต. ระบุ เชื่อมั่นในพลังของ อสม.สามารถดูแลสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (06/06/2557)
       
    ประเพณีสารทเดือนสิบ (17/03/2557)
    ประเพณีชิงเปรต (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
           รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2557 (29/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2557 (29/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2557 (29/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2557 (22/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557 (22/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557 (22/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2557 (22/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2557 (22/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 (15/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557 (15/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2557 (15/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2557 (08/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2557 (08/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2557 (08/09/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557 (08/09/2557)
       

  ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  คม ชัด ลึก
  มติชน
  ข่าวสด
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  กรุงเทพธุรกิจ
  ประชาชาติ
  สยามกีฬา

   
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
  The Public Relations Department
  Office Of The Prime Minister

  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
  พิกัด 16.841276 , 100.265156