1  
  ศาลนี้มีที่มา ชมคลิปหาดูยาก ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ทรงงานในถิ่นทุรกันดาร สภาพถนนขรุขระจนรถพระที่นั่งเสีย ตรงหน้าศาลเจ้าพ่อน้ำดิบพอดี (30/11/2559)
  “ยายจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถัง สักแก้วได้ไหม” วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ เมืองศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (28/11/2559)
  เสด็จเพชรบูรณ์ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘ ทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อและประทับแรม ๑ คืน (28/11/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     
  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว (09/12/2559)
  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (07/12/2559)
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด (18/11/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     
  กลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ใช้น้ำแคววังทอง ทำความดีถวายพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน ด้วยการมอบข้าวสารหอมมะลิ 3 ตัน ให้กับโรงทานท้องสนามหลวง (08/12/2559)
อบต.บ้านแก่ง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ประชาชนชาวตำบลบ้านแก่ง และใกล้เคียง จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจุดเทียนแปรสัญลักษณ์รูปเครื่องปั้นดินเผามีเลข ๙ ไทยอยู่ตรงกลาง และด้านล่าง แปรเป็นตัวอักษรข้อความว่า “บ้านแก่งร (01/12/2559)
  กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีปฎิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (23/11/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     


  จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2559 (09/12/2559)
  จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2559 (09/12/2559)
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลกพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเสด็จเปิดสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร (09/12/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     
  ตำบลหัวรอ พิษณุโลก จัดกิจกรรม ลด คัดแยะขยะ ทำความดีถวายในหลวง (30/11/2559)
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก รับมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดพิษณุโลก (18/11/2559)
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดกิจกรรม "พฤหัสสวดมนต์ สร้างคน สปข.4" (17/11/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน (06/12/2559)
ประกาศโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน/ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (06/12/2559)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เรื่องสอบราคาเช่ารถโดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (30/11/2559)
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทลเลอร์ และชุดทดลองวงจรดิจิตอลลอจิกแบบเมนบอร์ดชนิดมีตัวแสดงสถานะลอจิกพร้อมแผลโมดูลไม่น้อยกว่า 13 ชนิด ประจำปีงบประมาณ 2560 (30/11/2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ (30/11/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งผู้จัดรายการ (09/12/2559)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้จัดรายการ (25/11/2559)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (08/11/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     
ศูนย์ดำรงธรรม นครสวรรค์ เร่งบำบัดทุกข์ แก้ปัญหาประชาชนตามนโยบายรัฐบาล (01/12/2559)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (30/11/2559)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้จัดรายการ (25/11/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด      
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 100 คน
Number of Lastmonth 421 คน
Total 21,267 คน
 เข้าสู่ระบบ
Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363