1  
  เขื่อนภูมิพล เปิดศักราช..แห่งการพัฒนาพลังงานไทย (15/12/2559)
  ในหลวง ร.๙ เสด็จพระราชดำเนิน ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดวังทองวราราม จ.พิษณุโลก (13/12/2559)
  ในหลวง ร.๙ พระราชทานสิ่งของแกผู้ประสบอุทกภัย ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ และ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (13/12/2559)
  พระตำหนักเขาค้อ พระตำหนักที่ประทับทรงงานของรัชกาลที่ 9 (13/12/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     
  โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก (14/12/2559)
  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว (09/12/2559)
  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (07/12/2559)
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด (18/11/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     
  จังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (16/12/2559)
  เกษตรกรกรจากอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ขนพืชผักสวนครัวจำนวนมาก พร้อมด้วยข้าวสาร มาแจกจ่ายให้กับประชาชนชนทั่วไปฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 (13/12/2559)
  กลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ใช้น้ำแคววังทอง ทำความดีถวายพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน ด้วยการมอบข้าวสารหอมมะลิ 3 ตัน ให้กับโรงทานท้องสนามหลวง (08/12/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     


  จังหวัดตากเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบ ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 (20/01/2560)
  มณฑลทหารบกที่ 310 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหารในพื้นที่จังหวัดตาก เนื่องในวันกองทัพไทย (19/01/2560)
  จังหวัดตาก จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 (16/01/2560)
อ่านข่าวทั้งหมด     
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดกิจกรรม "พฤหัสสวดมนต์ สร้างคน สปข.4" (22/12/2559)
  ตำบลหัวรอ พิษณุโลก จัดกิจกรรม ลด คัดแยะขยะ ทำความดีถวายในหลวง (30/11/2559)
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก รับมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดพิษณุโลก (18/11/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     

ประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพระน้ำ คสล.ถนนเกาะแขก 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (18/01/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 (18/01/2560)
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถธนาคาร แผงบังแดด และภูมิทัศน์ (16/01/2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (16/01/2560)
อ่านข่าวทั้งหมด     
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งผู้จัดรายการ (09/12/2559)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้จัดรายการ (25/11/2559)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (08/11/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     
ศูนย์ดำรงธรรม นครสวรรค์ เร่งบำบัดทุกข์ แก้ปัญหาประชาชนตามนโยบายรัฐบาล (01/12/2559)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (30/11/2559)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้จัดรายการ (25/11/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     

แนวทางการประชาสัมพันธ์มติ ครม. 17 - 23 ม.ค. 2560 (19/01/2560)
ประเด็น IOC รายกระทรวง 17 - 23 มกราคม 2560 (18/01/2560)
แนวทางการประชาสัมพันธ์มติ ครม. 10-16 ม.ค. 2560 (14/01/2560)
ประเด็น IOC รายกระทรวง 10 - 16 ม.ค. 2560 (11/01/2560)
อ่านข่าวทั้งหมด     
พาณิชย์ ผ่อนผันขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ คำร้อง เพื่อช่วยผู้ประสบภัย และผู้ประกอบการ GI ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม (20/01/2560)
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมจัดงาน Start to SMART 2017” เพื่อเป็นเวทีเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ SME และStartup นำไปต่อยอดธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเดินหน้าสู่ Thailand 4.0” (20/01/2560)
กรมการปกครอง ลงนามส่งมอบภารกิจของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์และกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (20/01/2560)
อ่านข่าวทั้งหมด     


 
Number of Today 44 คน
Number of Yesterday 32 คน
Number of Lastmonth 544 คน
Total 22,337 คน
 เข้าสู่ระบบ
Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363