..."ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก"...
เหรียญรุ่นปาฏิหาริย์
 • เหรียญรุ่นปาฏิหาริย์   

 •   ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งท่าขนส่งสินค้า นำเข้า-ส่งออก ต้องจดทะเบียนทั้งหมด เตรียมคุยผู้ว่าฯ เมียวดี คุมเข้มไม้นำเข้า ป้องกันไม้สวมโสร่ง (24/01/2558)
    รองนายกรัฐมนตรี ระบุรัฐบาลให้ความสำคัญกับศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากช่วยแก้ปัญหาของประชาชน รวมทั้งการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ (24/01/2558)
    รองนายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (24/01/2558)
    จังหวัดตากเปิดโครงการล้อลิ่ว เล่นลม ชมตาก (24/01/2558)
    จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม“งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ผลิตรายการวิทยุ จัดเสวนาและแสดงนิทรรศการ (23/01/2558)
       
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างบ้าน ตามโครงการ สวท.พิษณุโลกสัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน อำเภอชาติตระการ (22/01/2558)
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดกิจกรรม "พฤหัสสวดมนต์ สร้างคน สปข.4" ครั้งที่ 2/2558 (22/01/2558)
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดสัมมนาการปฏิรูประบบราชการ (16/01/2558)
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 (15/01/2558)
    ผลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ภาษาอังกฤษ ในงานสัปดาห์อาเซีียน "We are ASEAN" (14/01/2558)
       

  โครงการชลประทานกำแพงเพชร แจ้งเกษตรกรไม่ให้เพิ่มการเพาะปลูกข้าวนาปรัง (23/01/2558)
  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนร่วมสนับสนุนของรางวัล “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” (23/01/2558)
  พิธีปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดรุ่นที่ 2643/กพ.32 (22/01/2558)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ.. (22/01/2558)
       
  เทศบาลตำบลไม้งามประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลไม้งาม พร้อมป้ายโครงการ (23/01/2558)
  เทศบาลตำบลบ้านตากสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 รายการ (23/01/2558)
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลิน จำนวน 1 ชุด และชุดปฎิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด (23/01/2558)
  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการและโครงการก่อสร้งฝายกั้นน้ำ จำนวน 1 โครงการ (23/01/2558)
       
  สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (16/12/2557)
  โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (11/12/2557)
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน พื้นที่กำแพงเพชร วุฒิ ปวช เปิดรับมัคร 11 - 17 ธันวาคม 2557 (21/11/2557)
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครแรงงานเกษตรกรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (21/11/2557)
       


  ประเด็น IOC ประจำวันที่ 13-19 มค.58 (15/01/2558)
  ประเด็น IOC ประจำวันที่ 6-12 มค.58 (08/01/2558)
  ประเด็น IOC 30 ธค 57 - 5 มค.58 (02/01/2558)
  ประเด็น IOC 23-29 ธค.57 (02/01/2558)
       
  จังหวัดเชียงใหม่เริ่มกำหนดพื้นที่ชิงเผาเพื่อป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ หลังจากนั้นจะกำหนดเวลาห้ามเผา 60 วัน (23/01/2558)
  ชุมชนเฝ้าระวังไฟป่า (23/01/2558)
  นายกรัฐมนตรี เปิดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นสร้างความร่วมมือผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อความมั่นคง (23/01/2558)
  ตัวอย่างเกษตรกรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : อภิชัย ช่วยสมบูรณ์ เกษตรกรดีเด่นระดับเขต เขตที่ 8 จ.พังงา (22/01/2558)
       
  การปฏิรูประบบบริหารราชการกับการปรับตัวของข้าราชการไทย (18/12/2557)
  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในระบบราชการ (17/12/2557)
  ใคร? ต้องแก้ปัญหาการศึกษาของเด็กไทย (12/12/2557)
  "มหาวิทยาลัย" ภารกิจอีกด้านที่รัฐบาล คสช.มุ่งมั่นในปฏิรูประบบการศึกษา (12/12/2557)
  9 วิธี สำหรับการปฏิรูป "ข้าราชการ" (12/12/2557)
       
  ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูประบบความคอรัปชั่นในสังคมไทย (ตอนที่ ๒) (20/01/2558)
  ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูประบบความคอรัปชั่นในสังคมไทย (ตอนที่ ๑) (20/01/2558)
  คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ (20/01/2558)
  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (20/01/2558)
  กรรมาธิการเริ่มพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ (15/01/2558)
       


  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2558 (19/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 (19/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558 (12/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 (12/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558 (12/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2558 (12/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2558 (12/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2558 (12/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2558 (05/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2557 (05/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2557 (05/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557 (05/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557 (05/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 (05/01/2558)
  รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 (22/12/2557)
       

  ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  คม ชัด ลึก
  มติชน
  ข่าวสด
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  กรุงเทพธุรกิจ
  ประชาชาติ
  สยามกีฬา

   
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
  The Public Relations Department
  Office Of The Prime Minister

  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
  พิกัด 16.841276 , 100.265156