..."ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก"......สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชมรายการ "รอบภูมิภาค" ทุกวัน เวลา 15.05 - 05.30 น...
เหรียญรุ่นปาฏิหาริย์
 • เหรียญรุ่นปาฏิหาริย์   

 •   สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2557 (01/08/2557)
  เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำพิธีบันทึกข้อตกลงสร้างจินตนาการ พิษณุโลกเมืองในฝัน ชมนิทรรศการ เที่ยวงาน “Amazing Phitsanulok” (01/08/2557)
  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝน ปี 2557 (01/08/2557)
    จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อรองรับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนม่าร์ ลาว และกัมพูชา (01/08/2557)
    เทศบาลเมืองสวรรคโลกกำหนดจัดงานลานวัฒนธรรม (31/07/2557)
    คปภ.สุโขทัย ร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิต จัดงาน “วันประกันชีวิตและวินาศภัยประจำปี 2557” (31/07/2557)
       
    ผอ.สวท.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 78 ปี (01/08/2557)
    สทท.พิษณุโลก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (01/08/2557)
    คปภ.สุโขทัย ร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิต จัดงาน “วันประกันชีวิตและวินาศภัยประจำปี 2557” (31/07/2557)
    สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2557 เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (30/07/2557)
  สขร. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศน์ สทท.พิษณุโลก (30/07/2557)
    ทีมงาน สวท.อุตรดิตถ์ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงจรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดอุตรดิตถ์ และทรงเป็นองค์ประธานแสดงคอนเสิร์ตฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (29/07/2557)
       

    ขอเชิญชมการแสดงดนตรีและภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (01/08/2557)
    ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (01/08/2557)
    ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลฯ (01/08/2557)
    ขอเชิญชวนร่วมประดับธงชาติไทยค่กับธง สก. (01/08/2557)
       
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ/จ้าง จำนวน 3 รายการ (31/07/2557)
    อำเภอทองแสนขัน จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามแผนการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน กิจกรรมที่ 4,5,6 (31/07/2557)
    จังหวัดอุตรดิตถ์ จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 100 ชุด (31/07/2557)
    จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ Hd 85A จำนวน 900 กล่อง (31/07/2557)
       
    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (29/07/2557)
    ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (28/07/2557)
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (23/07/2557)
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (23/07/2557)
       

    เวียดนาม เตรียมเชื่อมออนไลน์โรงแรมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (01/08/2557)
    ญี่ปุ่นแจกจ่ายไอโอดีนเม็ดให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซนได (01/08/2557)
    เวียดนามรุกส่งออกสินค้าเกษตรไปยังอิสราเอล เหตุเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการทำเงิน และเติบโตอย่างมาก (01/08/2557)
    เวียงจันทน์เปิดเอกชนพัฒนาพื้นที่กลางเมือง (01/08/2557)
       
    เซียร์ราลีโอน ประกาศภาวะฉุกเฉิน อีโบลาระบาด (01/08/2557)
    สาวใหญ่สาหัส พิตบูล 4ตัว รุมขย้ำขณะเดินเข้าบ้าน (01/08/2557)
    คนไทยพุงใหญ่ 16 ล้านคน ทำไมคนอ้วนเท่ากับคนชรา ? (01/08/2557)
    ส่งออกข้าวไทยเดือนมิ.ย.พุ่ง100%เทียบปีกลาย (01/08/2557)
       

    ประเด็น IOC ประจำวันีที่ 29 ก.ค.-4 ส.ค.57 (30/07/2557)
    ประเด็น IOCประจำวันที่ 22-28 กค.57 (23/07/2557)
    ประเด็น IOC ประจำวันที่ 15-21 ก.ค.57 (16/07/2557)
    ประเด็น IOC ประจำวันที่ 8-14 ก.ค.57 (09/07/2557)
       
    เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนวิกฤติเหลือน้ำ 14.5 % (01/08/2557)
    รักษาการแทน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เผย ภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้เขื่อนหลัก 3 แห่งมีปริมาณน้ำน้อย ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรลุ่มเจ้าพระยาได้รับผลกระทบ (01/08/2557)
    สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดตามการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการคัดกรองผู้ที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาทุกราย (01/08/2557)
    ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (01/08/2557)
       


    พระอัจฉริยภาพด้านภาษา (01/08/2557)
    การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (31/07/2557)
    มิตรประเทศร่วมมือกันปฏิรูป (25/07/2557)
    ดอกมะลิ สัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาติ (25/07/2557)
    สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกในประเทศไทย (16/07/2557)
       
    การออกเสียงประชามติ(ต่อ) (11/05/2557)
    การออกเสียงประชามติ (11/05/2557)
    หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (ต่อ) (11/05/2557)
    การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (11/05/2557)
    โครงสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ประเทศไทยเราปกครองในระบอบ (11/05/2557)
       

    รองเลขาธิการ ศอ.บต. ระบุ การสร้างอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีอะไรที่ล้ำค่าไปกว่าการวางรากฐานการศึกษาที่ดีงาม (06/06/2557)
    เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าค่ายพหุวัฒนธรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลสามารถปรับใช้กับสังคมตัวเองและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน (06/06/2557)
    เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน นอกจากจะสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี ยังต้องพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต (06/06/2557)
    เลขาธิการ ศอ.บต. ระบุ เชื่อมั่นในพลังของ อสม.สามารถดูแลสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (06/06/2557)
       
    ประเพณีสารทเดือนสิบ (17/03/2557)
    ประเพณีชิงเปรต (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
       
  KM บทความ
  การก่อตั้งศูนย์ KM / ภารกิจ (11/09/2556)
  การจัดการความรู้...คืออะไร...? (05/01/2554)
  หัวใจของการจัดการความรู้ (04/01/2554)
       
  KM ภาพกิจกรรม
    สวท.สุโขทัย ถวายเทียนจำนำพรรษา (10/07/2557)
    สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะตามนโยบาย คสช. (10/07/2557)
    รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือแนวทางการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมในด้านคดีเด็กชายวัย 13 ปี จมน้ำเสียชีวิต ที่ จ.พิษณุโลก (21/04/2557)
       
  KM FOR ALL
  เรื่องเล่าถ่ายทอดประสบการณ์จาก "เพื่อน ถึง เพื่อน" (01/07/2554)
  workshop KM สัญจร (ครั้งที่ ๙ /๑๒) KMP๔ ณ ห้องประชุม สปข.๔ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๔ (20/06/2554)
  เรื่องเล่าจาก "ทีมข้ามสายงาน" (20/06/2554)
       
  ภาพกิจกรรม KM
    KM สัญจร ครั้งที่ ๒,๓ "การผลิตรายการโดยระบบไฮบริด" จังหวัดกำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ (03/09/2555)
    KM สัญจร ปี ๒๕๕๕ "การผลิตรายการโดยระบบไฮบริด" ครั้งแรก ที่โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา (03/09/2555)
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ "จัดงานฉลองปีใหม่" เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี ๒๕๕๕ (10/01/2555)
           รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (01/08/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (01/08/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (28/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (25/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (25/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (21/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (21/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (15/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (15/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (15/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (15/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (15/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (07/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (07/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557 (30/06/2557)
       

  ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  คม ชัด ลึก
  มติชน
  ข่าวสด
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  กรุงเทพธุรกิจ
  ประชาชาติ
  สยามกีฬา

   
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
  The Public Relations Department
  Office Of The Prime Minister

  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
  พิกัด 16.841276 , 100.265156