..."ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก"...
    1     2     3     4  

  ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ" (28/07/2559)
  จังหวัดตากจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 (28/07/2559)
  สวท.พิษณุโลก จัดเวทีเสวนา " สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด " ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2559 (27/07/2559)
  จังหวัดตาก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์สืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา (26/07/2559)
     
  สปข. จัดประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (29/07/2559)
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 (29/07/2559)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ชวนทำความดี “12 สิงหา รับฝาอะลูมิเนียม ทำขาเทียมพระราชทาน” (12/07/2559)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เชิญชวนงดเหล้าครบพรรษา “ชวนคนรัก พักตับ” (12/07/2559)
     

โรงพยาบาลแม่สอด แจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการผู้ป่วยนอกโรคทั่วไปนอกเวลาราชการ (15/07/2559)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด งดจ่ายกระแสไฟฟ้า (15/07/2559)
จังหวัดสุโขทัย ออกประกาศจังหวัดขอความร่วมมือถือปฏิบัติในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 (14/07/2559)
แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท ชิงเงินรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ (14/07/2559)
     
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (27/07/2559)
ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ (27/07/2559)
จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องถ่ายภาพจอประสานตา ดิจิตัลชนิดไม่ขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง (27/07/2559)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบชั่วคราว (14/07/2559)
     
เทศบาลนครแม่สอด ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (15/07/2559)
เทศบาลนครแม่สอด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (15/07/2559)
เทศบาลนครแม่สอด ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลต่างสายงาน (15/07/2559)
บริษัท ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในบริษัท (11/07/2559)
     
  ชาวนาบางระกำเจาะบ่อบาดาลกลางแม่น้ำยม (21/01/2559)
  สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมมีปริมาณลดลง (21/01/2559)
  ชาวนาพิษณุโลกปรับตัวรับภัยแล้งเขื่อนแควน้อยเก็บน้ำได้ต่ำสุด (21/01/2559)
     
บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ (25/03/2559)
บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การป้องกันการขาดแคลนน้ำ (25/03/2559)
บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง เร่งสกัดวิกฤตไฟป่าในหน้าแล้ง (25/03/2559)
เรื่อง แนวทางรับมือและลดผลกระทบจากภัยแล้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรและประชาชน (25/03/2559)
บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง แก้ไขจุดอ่อน ช่วยจัดอันดับความสามารถการแข่งขัน (25/03/2559)
     

  จีนหว่านเงินผูกมิตรอาเซียน นับถอยหลังเปิดศึก ‘ทะเลจีนใต้’ (29/07/2559)
  ทะเลจีนใต้ส่อแววเดือดหนัก (29/07/2559)
  การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา (28/07/2559)
  สภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ เชื่อมั่นศักยภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของไทยในอาเซียน (28/07/2559)
     
  นักเรียนร่วมแต่งชุดไทยในวันภาษาไทยแห่งชาติ (29/07/2559)
  เด็ก ๆ ชอบใหญ่ เมฆก่อตัวเป็นหมีพูห์กลมปุ๊ก นอนเล่นอยู่บนฟ้า (29/07/2559)
  กรรมการการเลือกตั้ง เตือนประชาชนห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือจัดเลี้ยงทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 6 สิงหาคมไปจนถึงวันสิ้นสุดการออกเสียงประชามติ (29/07/2559)
  กกต.พร้อมแล้ว95% -จัดบิ๊กเดย์ทั่วประเทศ4ส.ค. (29/07/2559)
     

ประเด็น IOC รายกระทรวง 26 ก.ค. - 1 ส.ค. 2559 (27/07/2559)
ประเด็น IOC รายกระทรวง 12 - 25 ก.ค. 2559 (13/07/2559)
ประเด็น IOC รายกระทรวง 5 - 11 ก.ค. 2559 (06/07/2559)
ประเด็นข่าว IOC รายกระทรวง 28 มิ.ย.59 - 4 ก.ค. 59 (29/06/2559)
     
กรรมการการเลือกตั้ง เตือนประชาชนห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือจัดเลี้ยงทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 6 สิงหาคมไปจนถึงวันสิ้นสุดการออกเสียงประชามติ (27/07/2559)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติแก้ไขระเบียบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยให้แรงงานนำใบเสร็จที่ได้ไปตรวจสุขภาพมาขึ้นทะเบียนได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลการตรวจจากโรงพยาบาล (27/07/2559)
ครม. อนุมัติงบก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงกว่า 4 หมื่น 4 พันล้านบาท (27/07/2559)
     
ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
คม ชัด ลึก
มติชน
ข่าวสด
ผู้จัดการ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติ
สยามกีฬา

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 เข้าสู่ระบบ

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363