..."ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก"......สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชมรายการ "รอบภูมิภาค" ทุกวัน เวลา 15.05 - 05.30 น...
เหรียญรุ่นปาฏิหาริย์
 • เหรียญรุ่นปาฏิหาริย์   

 •   สงกรานต์ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก คึกคักตั้งแต่เช้า หลังมีนักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำกับชาวไทยและชาวเมียนมาร์จำนวนมาก (15/04/2557)
    จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้น เป็น ๕ ราย จากรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ ๑๑ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (15/04/2557)
  จ.พิษณุโลก สรุปผลรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 4 วัน เข้มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดผู้ขับขี่รถสาธารณะเน้นที่รอยต่อระหว่างใกล้เคียง (15/04/2557)
    จ.ตาก รณรงค์ให้ชาวไทยและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ เล่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพ ในพื้นที่ที่กำหนด (14/04/2557)
       
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ร่วมพิธีสรงน้ำพระผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 (11/04/2557)
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดโครงการ "พฤหัสสวดมนต์ สร้างคน สปข.4" ครั้งที่ 25/2557 (10/04/2557)
    การประกวดธิดาอาเซียน รอบตัดสิน งานสัปดาห์อาเซียน ASEAN Citizen สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (08/04/2557)
    การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย งานสัปดาห์อาเซียน ASEAN Citizen สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (04/04/2557)
       

    วันแรกของ 7 วันแห่งความสุขจังหวัดสุโขทัยยังไม่มีอุบัติเหตุ เป็นอันดับที่ 76 ของประเทศ (12/04/2557)
    วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น "ภปร.เสาร์ 5"และพุทธาภิเษกวันที่ 17-19 เมษายน 2557 นี้ (11/04/2557)
    การเตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 (11/04/2557)
    กรมสรรพากร จัดโครงการประกวด “หนังสั้น สำนึกยาว” ปี 3 (11/04/2557)
       
    เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (10/04/2557)
    เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (10/04/2557)
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ดำเนินการประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ (10/04/2557)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ดำเนินการประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ นายวุฒิศักดิ์ นาคบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ดำเนินการประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแคบซีล(CAPE SEAL) สายดอนโพ-นาเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ราคากลาง 2,450,000 บาท(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหม้อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 251 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,004 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ราคากลาง 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โครงการที่ 1 ยื่นตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. โครงการที่ 2 ยื่นตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 น. และกำหนดเคาะเสนอราคาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย ระหว่างวันที่ 4-28 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banmoradmin.org หรือโทรศัพท์หมายเลข 055-421600 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
    จังหวัดอุตรดิตถ์จะทำการสอบราคาชื้อขวดเลี้ยงแบคทีเรียในเลือดให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (10/04/2557)
       
    โรงพยาบาลลาดยาว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งงานทั่วไป (11/04/2557)
    โรงพยาบาลลาดยาว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (09/04/2557)
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร (09/04/2557)
    โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (อ.ณ.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ (05/04/2557)
       

    ปลัดศธ. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี (08/04/2557)
    เยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่น แนะหน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเยาวชน เป็นอันดับแรก (08/04/2557)
    คณะผู้สังเกตการณ์ชายแดนภาคใต้ สถานทูตญี่ปุ่น เยือน ศอ.บต. หารือความร่วมมือพร้อมให้สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (08/04/2557)
    เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำนำหลักรัฐประศาสนโยบายของรัชกาลที่ 6 มาใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (08/04/2557)
       
    ประเพณีสารทเดือนสิบ (17/03/2557)
    ประเพณีชิงเปรต (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
           รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2557 (11/04/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2557 (11/04/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2557 (11/04/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 (11/04/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2557 (11/04/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2557 (30/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2557 (30/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 (30/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2557 (30/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2557 (30/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 (30/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2557 (21/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 (21/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2557 (21/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2557 (21/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2557 (21/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2557 (21/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2557 (21/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557 (07/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2557 (07/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (07/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (07/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (07/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (07/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (07/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (07/03/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (21/02/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (21/02/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (21/02/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (21/02/2557)
       


  สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการ (30/03/2557)
    รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นครสวรรค์ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว (30/03/2557)
    บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งภาคเหนือตอนล่างในช่วงเช้า (30/03/2557)
    กกต. เตือนโค้งสุดท้ายประชาชน-ผู้สมัครระวังทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง (28/03/2557)
  องค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง ส.ว. ของไทย (27/03/2557)
       
  ข้อมูลเลือกตั้ง ส.ว.2557
  - สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการ (30/03/2557)
  - รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นครสวรรค์ครบถ้วน100 เปอร์เซ็นต์แล้ว (30/03/2557)
  - เลขาธิการ กตต.มั่นใจ ภายใน 20.00 น.ทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทั่วประเทศ พร้อมระบุการแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง (30/03/2557)
  - บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งภาคเหนือตอนล่างในช่วงเช้า (30/03/2557)
  - ผู้พิการกับการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง ส.ว. (29/03/2557)
       
  ภาพกิจกรรม
    การนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว. ของ จ.นครสวรรค์ (30/03/2557)
    ทีมข่าว สวท.ตาก เกาะติดนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 วัดโพธาราม (30/03/2557)
    ส.ปชส.สท.ร่วมผลิตข่าวภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง สว.แล้ว ที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (30/03/2557)
    ทีมข่าว สวท.พล.เกาะติดนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง ออกอากาศสด ทาง สวท.พล. (30/03/2557)
    บรรยากาศที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ว. สปข.4 ช่วงบ่าย (30/03/2557)
       
    กกต. จัดประชุมผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั่วประเทศ สรุปปัญหาการเลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการเลือกตั้งซ่อมครั้งต่อไป (04/02/2557)
    “สมชัย” ขอสลับตำแหน่ง เซ่นเลือกตั้งไม่เข้าเป้า รับขัดแย้งไปใช้สิทธิใหม่ก็ไร้ผล (04/02/2557)
    ผอ.ศรส.ยืนยันเลือกตั้งใหม่ ภายใน 180 วัน พร้อมเลื่อนการเปิดสถานที่ราชการเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ (03/02/2557)
    "สมชัย" ขอลาออกจากตำแหน่ง แสดงความรับผิดชอบที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้กว่า 10,000 หน่วยเลือกตั้ง ขอออกจากตำแหน่งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง (03/02/2557)
    กกต. เตรียมหารือกำหนดวันเลือกตั้ง หน่วยที่ไม่สามารถลงคะแนนได้ และการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ที่ไม่สามารถใช้สิทธิล่วงหน้าได้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ (03/02/2557)
    กรรมการการเลือกตั้ง สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 68 จังหวัด ร้อยละ 45.84 (03/02/2557)
    กกต.พอใจภาพรวมการจัดการเลือกตั้ง (03/02/2557)
    กกต.แถลงเลือกตั้ง 2 ชม.แรกเปิดหน่วยไม่ได้ 42 เขต 9 จังหวัด (02/02/2557)
    กกต.สงขลาปิดการเลือกตั้ง เหตุไม่มีบัตรลงคะแนน-ไร้กก.ประจำหน่วย (02/02/2557)
       
  ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  คม ชัด ลึก
  มติชน
  ข่าวสด
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  กรุงเทพธุรกิจ
  ประชาชาติ
  สยามกีฬา

   
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
  The Public Relations Department
  Office Of The Prime Minister

  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797