•   
 •  ดูทั้งหมด
  The asean way
 • RhapsodyVietNam   
 • Regret   

 •   การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย (26/09/2559)
    ร่างบันทึกความเข้าใจ บรูณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย และมาเลเซีย (26/09/2559)
    ร่างกฎกระทรวงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รองรับการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ (26/09/2559)
    นายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ (BCIU) (26/09/2559)
    ประกาศ : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน จำนวน 2 ตำแหน่ง (22/09/2559)
    เด็กไทยโชว์ไอเดียผ่านคลิปวิดีโอ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” (22/09/2559)
    นายกฯเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส (22/09/2559)
    สิงคโปร์ติดอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการไปทำงานต่างประเทศ (22/09/2559)
    นายกฯเข้าเฝ้า-หารือทวิภาคีพระราชาธิบดีฮัชไมต์จอร์แดน (21/09/2559)