สี่แยกข่าว สปข.4
สพม.38 สุโขทัย จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรรษา ปีการศึกษา 2554

วันที่ 21 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1513 คน)
 
สพม.38 สุโขทัย จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรรษา ปีการศึกษา 2554
                  นายกิตติพงษ์ พิพัฒศิวพงษ์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา เฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีพิธีเปิดงานในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.30 น. โดย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมกันนี้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 38 จะทำการกล่าวต้อนรับประธาน 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศล ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาพม่า และภาษาเวียดนาม
                  ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา เฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2554 มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนสังกัด 38 ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ นิทรรศการนักเรียน/หน่วยงานสถานศึกษา การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 600 คน การจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน พบศิลปินดารา กลุ่ม We love the king หรั่ง ร็อคเคสตร้า , อาร์ม ( กรกันต์ สุทธิกโกเศศ ) KPN AWARD 2009 , ใบเฟริ์น ( มนัสนันท์ ณ นคร ) โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2554 ณ เวทีศักยภาพ  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 
จารุวรรณ ไกรกิจราษฎร์ ทีมข่าว สวท.สุโขทัย / สปข.4
จำนวนคนอ่าน 1514 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

       Home        หนังสือเวียน สปข.4        Webboard        Contact us        Member        Admin

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797