ประชุม ครม. นอกสถานที่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการขอรับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประเภทเครื่องสังคโลกที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
ธนกฤต มาตรแม้น /สวท.สุโขทัย
 
จำนวนคนอ่าน 43 คน จำนวนคนโหวต 0 คน