ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การทำฟาร์มใส้เดือนสวนบ้านดินเกษตรอินทรีย์ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 พ.ค. 2560 )
 
ตามที่รัฐบาล โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นนโยบายให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินน้อย จะส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ผลิตเพื่อเป็นฐานให้พึ่งเศรษฐกิจพอเพียง นั้น ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเรื่องของการทำการเกษตร และรักสุขภาพ โดยทำการเกษตรที่เน้นเรื่องของความปลอดภัยในผลผลิต หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค เช่น คุณพัฒนา จ่าสิงห์ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองปลิง ได้ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในการทำการเกษตรบนพื้นที่ ๒ ไร่กว่า แล้วกว่าจะมาเป็นฟาร์มใส้เดือนดินในวันนี้ -----------เสียงสัมภาษณ์ คุณพัฒนา จ่าสิงห์ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองปลิง—(เริ่มต้นจากการทำสวนมะนาว ใส่ปุ๋ยบำรุงดินด้วยธาตุสารอาหารต่าง ๆ รู้สึกว่าต้นมะนาวยังรับสารอาหารไม่ครบถ้วน แล้วได้คิดจากคำที่ว่าดินที่สมบูรณ์คือดินที่มีใส้เดือน จึงได้ศึกษาเรื่องของใส้เดือน และได้ไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง จึงนำมาทดลองทำในสวนของเราเอง ทั้งการทำฟาร์มใส้เดือน การปลูกหญ้าแฝก การทำแก้มลิง การเลี้ยงเห็ด การทำบ้านดิน และการใช้ทุกอย่างที่อยู่ในไร่นำมาทำประโยชน์ให้ได้หมด ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร เศษไม้ใบ้หญ้า วัชพืช ก้อนเห็ดที่หมดอายุแล้ว นำมาหมักเป็นปุ๋ยบ้าง เป็นอาหารใส้เดือนบ้าง ทั้งขวดพลาสติกก็นำมาทำเป็นสปริงเกอร์น้ำ คือทุกอย่างสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าไม่ทิ้งเปล่า------ คุณพัฒนาบอกอีกว่าด้วยความศรัทธาในพ่อหลวง เธอจึงทดลองปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จนวันนี้เธอประสบความสำเร็จในการทำสร้างฟาร์มใส้เดือนสวนบ้านดินเกษตรอินทรีย์ และใช้ชีวิตอยู่กับการทำการเกษตรและงานที่เธอรักด้วยความสุขทั้งกายและใจ
จำนวนคนอ่าน 122 คน จำนวนคนโหวต 0 คน