ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุ 300 อัตรา

วันที่ 27 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 797 คน)
Sopon Daengsopon

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุ

รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2- 24 ธ.ค.56

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุ

 

     สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุ สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2- 24 ธ.ค.56
ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 200 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 100 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

     ไม่ผ่าน ก.พ. ภาค ก สมัครได้แต่ต้องสอบ ภาค ก. ที่จัดสอบโดย สำนักงานอัยการสูงสุด
ผ่าน ก.พ ภาค ก แล้ว ไม่ต้องสอบ ภาค ก. ที่จัดสอบโดย สำนักงานอัยการสูงสุด รอสอบ ภาค.ข ได้เลย
หากผ่านภาค ก. ของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ไม่สามารถนำไปใช้กับหน่วยอื่นๆได้

     สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://www.ago.go.th/  หัวข้อ "สมัครสอบข้าราชการธุรการ"
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ http://www.ago.go.th/  หรือ http://www.ogad.ago.go.th/hrm
 
ที่มา :: sanook.com
สทน.สปข.4 :: http://region4.prd.go.th
จำนวนคนอ่าน 798 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

       Home        หนังสือเวียน สปข.4        Webboard        Contact us        Member        Admin

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797