สี่แยกข่าว สปข.4
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เชิญร่วมกิจกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 30 ก.ค. 2556 )

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเชิญชวนประชาชนสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลำรางทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการทำนาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลูกหญ้าแฝกเพิ่มในพื้นที่ อีกทั้ง เพื่อให้นักศึกษาประชาชนรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ดำรงสืบต่อไป รวมทั้ง เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และการร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษา
          ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก การทำพิธีแรกขวัญนาข้าวและการสาธิตการดำนา การแสดงการดำนำโดยผู้บริหารและผู้มีเกียรติ จากนั้น เป็นการแข่งขันดำนาโดยทีมนักศึกษาและทีมประชาชน ต่อด้วย พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในรายการและลำดับต่าง ๆ เป็นเสร็จสิ้นพิธี ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากต้องการทราบรายละเอียดสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๑๒๙๖
 ----------------------------------------------
ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะโฆษกจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ๓๐/๐๗/๕๖
จำนวนคนอ่าน 16 คน จำนวนคนโหวต 0 คน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
คม ชัด ลึก
มติชน
ข่าวสด
ผู้จัดการ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติ
สยามกีฬา

ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363