ประชาสัมพันธ์ชายแดนใต้
ผลิตภัณฑ์แปรรูป จังหวัดปัตตานี

วันที่ 20 พ.ค. 2556 )
 
น้ำบูดู เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทะเล นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวิธีการเก็บรักษา ทรัพยากรซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้ยาวนาน ชาวบ้านจึงนำปลามาคลุกเกลือหมักไว้รับประทานเป็นเครื่องปรุงรส ใช้เป็นเครื่องจิ้ม นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน/รายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
 
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำปลามาคลุกกับเกลือให้ได้ที่แล้วนำมาใส่บ่อหรือไหแล้วปิดให้สนิทหมักไว้ประมาณ 1 ปีขึ้นไป
 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น มีแคลเซี่ยม และไอโอดีนสูง
 
ปริมาณการผลิต 1,500 ขวด/วัน
 
ราคา ขวด 300 CC ขวดละ 20 บาท ขวด 750 CC ขวดละ 40 บาท
 
สถานที่จำหน่าย 270/2 หมู่ที่ 2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 073-354508 , 01-5991007 , ห้าง BIG C, ศูนย์สาธิตปัตตานี
 
ลูกหยีเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่ง มีรสเปรี้ยวอมหวาน เปลือกสีดำ เนื้อในสีแดงส้ม ต้นหยีมีมากในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีลักษณะพิเศษกว่าพื้นที่อื่น ๆ สตรีบ้านบากง หมู่ที่ 6 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้รวบรวมลูกหยีสด นำมาแปรรูป เป็นลูกหยีทรงเครื่อง ลูกหยีกวน ใช้ตราผลิตภัณฑ์(สตรี)
 
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.ลูกหยีสด (ดำ) ตากแดด 1-2 วัน จนแห้ง
2. กระเทาะเปลือกและแคะเปลือกที่ค้างออกให้หมด ตากแดดจนแห้ง(ลูกหยีแดง)
3. แปรรูปเป็นลูกหยีทรงเครื่อง
4. แคะเมล็ดออกให้หมด แปรรูปเป็นลูกหยีกวน
5. บรรจุหีบห่อ จัดจำหน่าย
 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1. ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพ คือ อย. ฮาลาล และเครื่องหมาย มผช.
2. มีรสชาดอร่อย ไม่เผ็ดจนเกินไป เด็กทานได้ ผู้ใหญ่ทานดี
3. จะมีหลายแบบหลายราคาสามารถเลือกซื้อได้
4.สามารถผลิตได้ตามจำนวนที่ต้องการ
5. เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานี
 
ปริมาณการผลิต 150-200 กิโลกรัม/วัน หรือ 3,900 - 5,200 กิโลกรัม/เดือน
 
ราคา ลูกหยีทรงเครื่อง ราคา 20-35 ลูกหยีกวน 20-35 ลูกหยีไม่มีเมล็ด 20-35
 
สถานที่จำหน่าย 34/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสะดาวา ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 01-4792116,09-2942984 , 108 หมู่ที่ 8 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 09-2942984
 
ที่มา : http://14south.blogspot.com
จำนวนคนอ่าน 531 คน จำนวนคนโหวต 0 คน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
คม ชัด ลึก
มติชน
ข่าวสด
ผู้จัดการ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติ
สยามกีฬา

ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363