clip_news
พระโค-วันพืชมงคล

วันที่ 11 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
Sopon Daengsopon

          พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม ซึ่งองค์ประกอบสำคัญในการประกอลพระราชพิธี คือ พระโค วันนี้ไปดูการเตรียมความพร้อมและขยายพันธุ์พระโคสำหรับพิธีนี้

          พระโคฟ้าและพระโคใส คือ พระโคแรกนาคู่แฝดเพศผู้ พันธุ์ขาวลำพูน ที่กรมปศุสัตว์ได้คัดเลือก มาประกอบในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ ซึ่งพระโคทั้งคู่เคยร่วมในพระราชพิธีมาตั้งแต่ปี 2552 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพระโคที่มีลักษณะดีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความเชื่อที่ถือมาตั้งแต่ครั้งโบราณ อาทิ มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ความยาวของลำตัวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ผิวขาวสวย เขาโค้งเท่ากัน มีขวัญหน้า ขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวา และขวัญหลังถูกต้อง มีกิริยามารยาทเรียบร้อย และไม่แสดงอาการตื่นตระหนกเมื่อเผชิญกับผู้คนจำนวนมาก

          การคัดเลือกวัวพันธุ์ขาวลำพูน ให้ได้ตรงตามลักษณะที่ถูกต้องเป็นพระโคนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หน้าที่ของศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ จังหวัดราชบุรี จึงคลอบคลุมในด้านการรีดน้ำเชื้อและผสมเทียมด้วย เพื่ออนุรักษ์ให้ได้ลักษณะวัวที่ดี ดั่งเช่น พระโคฟ้าและพระโคใส

          นอกเหนือจากพระโคที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปีนี้ ตามโบราณราชประเพณี ภายในริ้วขบวนยังประกอบไปด้วยพระยาแรกนา โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ทำหน้าที่ไถดินและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งได้มาจากแปลงนาในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรดา

          ส่วนเทพีคู่หาบทองและเงิน มาจากข้าราชการภายในกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้หาบกระบุงเมล็ดพันธุ์ข้าว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพราหมณ์และราชบัณฑิตเดินนำและปิดท้ายขบวน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบพระราชพิธี
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีโบราณ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรของชาติ ผ่านการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ให้เจริญงอกงามได้ผลผลิตดีในปีนี้ เสมือนเป็นกุศโลบายให้กับเกษตรกร

          สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากนาข้าวทดลองสวนจิตรดา ที่ทรงพระราชทานให้ประชาชนมาตั้งแต่ปี 2505 จนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้กรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดข้าวพระราชทาน ที่มีลักษณะโดดเด่นไว้ทั้งสิ้น 10 สายพันธุ์ ทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ รวมน้ำหนัก 1,417 กิโลกรัม เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชน นำไปเพาะปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ ในการประกอบเกษตรกรรมต่อไป
 
ที่มา             ::     krobkruakao.com
สทน.สปข.4 :: http://region4.prd.go.th
จำนวนคนอ่าน 110 คน จำนวนคนโหวต 0 คน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
คม ชัด ลึก
มติชน
ข่าวสด
ผู้จัดการ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติ
สยามกีฬา

ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841276 , 100.265156