ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน- ลิเก เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการรักนวลสงวนตัว

วันที่ 9 พ.ค. 2556 )
 
นางวรรณภา ทัพมงคล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2556 ทางคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรมีแผนงานกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน- ลิเก เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการรักนวลสงวนตัว โดยจะมีการแสดงลิเกที่มีเนื้อหาให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ซึมซับวัฒนธรรมการรักนวลสงวนตัว ผ่านสื่อพื้นบ้านลิเกที่มีความหลากหลายทางชาติพันธื มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว สามารถส่งเสริมด้านความเข้าใจและจะมีการเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ร่วมชื่นชมในรูปแบบของวิดิทัศน์ เกิดการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งการใช้สื่อพื้นบ้านเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่เนื้อหาวัฒนธรรมการรักนวลสงวนตัว เป็นการพัฒนาเครื่องมือในการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยการสอดแทรกเรื่องราวนำเสนอผ่านสื่อ รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางอ้อมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สามารถต่อยอดองค์ความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตวิญญาณ โดยจะมีการแสดงลิเกที่มีเนื้อหาสอดแทรกเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรักนวลสงวนตัว ประกอบกับแสดงที่วิจิตรตระการตา การบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ การรำ การร้อง ซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย ทั้งนี้คณะลิเกที่จัดแสดงในเนื้อหาดังกล่าวเป็นคณะลิเกเด็กคลองขลุง บำรุงศิลป์ ณ บ้านครูสะเทื้อน นาคเมือง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีนักแสดงกว่า 20 ชีวิต.... การถ่ายทำตลอดเวลาการแสดงจะนำไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อโทรทัศน์และใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาจำนวนกว่า 100 แห่ง ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 81 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

       Home        หนังสือเวียน สปข.4        Webboard        Contact us        Member        Admin

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797