สี่แยกข่าว สปข.4
พม.พิจิตร รณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมรับวันวาเลนไทน์

วันที่ 14 ก.พ. 2556 )
สุภา ชีวสิทธิยานนท์/ส.ปชส.พิจิตร

ที่โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมืองพิจิตร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการสมัชชาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก สำหรับจุดประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร พัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแก่เด็กและเยาวชน และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจของภาคีเครือข่ายในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน โดยมีนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับมัธยมสายสามัญและอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 180 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวิทยากร ทั้งพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมบรรยายให้ความรู้ จากข้อมูลสถิติการคลอดบุตรของวัยรุ่นในประเทศไทยซึ่งยังไม่มีความพร้อมอายุระหว่าง 15-19 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 70 ราย ต่อหญิงวัยเดียวกัน 1,000 ราย และสถิติของจังหวัดพิจิตร มีอัตราการคลอดบุตรของมารดาที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ในปี 2554 อยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศ ดังนั้นการร่วมมือเพื่อรณรงค์ให้ความรู้และการป้องกันแก้ไขจึงต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน และบูรณาการร่วมกันจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เด็กของจังหวัดพิจิตร มีปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควร เพื่ออนาคตที่ดีของตัวเด็กเอง
จำนวนคนอ่าน 286 คน จำนวนคนโหวต 0 คน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
คม ชัด ลึก
มติชน
ข่าวสด
ผู้จัดการ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติ
สยามกีฬา

ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841276 , 100.265156