สี่แยกข่าว สปข.4
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 22 ก.ค. 2555 )

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๒ ให้ประชาชนผู้สนใจมีทางเลือกในการประกอบอาชีพและเพิ่มพูนรายได้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย          
          นายสมชาย สุบรรณจุ้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มพูนรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสทางเลือกในอาชีพให้แก่ประชาชน จึงได้เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเรียนภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กำหนดเปิดรับสมัครรุ่นที่ ๒ ได้เตรียมเปิดสอนใน ๑๐ หลักสูตร คือ หลักสูตรละ ๗๕ ชั่วโมง การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน พิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ ส่วนหลักสูตร ๑๒๐ ชั่วโมง ได้แก่ อาหารไทย ขนมไทย พื้นฐานหลักการเขียนภาพ จัดดอกไม้สด งานใบตอง การตัดเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม กระโปรงสมัยนิยม การนวดไทยและสปา เสริมสวนครบวงจร และการตัดผมซอยผม กำหนดเปิดเรียนในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึง ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รอบเช้า ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. และรอบค่ำ เวลา ๑๗.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น. โดยทางวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้จัดวิทยากรจากสถานประกอบการมาให้การเรียนการสอนและถ่ายทอดเคล็ดลับในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จด้วย ผู้สนใจสมัครได้พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป พร้อมค่าลงทะเบียน ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐๕๕-๔๑๖๘๗๙ หรือ ๐๕๕-๔๔๔๐๕๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
----------------------------------------------
ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะโฆษกจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ๒๑/๐๗/๕๕
จำนวนคนอ่าน 3490 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

       Home        หนังสือเวียน สปข.4        Webboard        Contact us        Member        Admin

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797